تورکیه قوراللی کوچلر قومندانی ایرانده اوچره شوولر اوتکزدی

ایران جمهور رئیسی حسن روحانی، قوراللی کوچلر قومندانی محمد باقری بیلن بیرگه لیکده بیر قطار اوچره شوولر اوتکزدی.

تورکیه قوراللی کوچلر قومندانی ایرانده اوچره شوولر اوتکزدی

رسمي سفر بیلن ایرانگه سفر قیلگن تورکيه قوراللی کوچلر قومندانی جنرال خلوصی آقر ایران جمهور رئیسی حسن روحاني تامانیدن پایتخت تهرانده‌ گی جمهور رئیسلیک سراییده قبول قیلیندی.

روحاني قبول چاغیده، «بوگونگی کونده‌ ایکّی دولت سیاسي، تجاری-اقتصادي و خلق ‌ارا علاقه ‌لر بوییچه‌ ایجابي نتیجه‌ لرگه ایگه‌. حربي و مدافعه‌ ساحه ‌سیده علاقه‌ لریمیزنی ینه ‌هم مستحکملشیمیز کیره‌ک»،دیدی.

«تورکيه و ایران منطقه ‌ده‌گی اینگ قدیمي مسلمان دولتلردن بیری دیر»،-دیب تأکیدله‌گن روحاني منطقه‌ ده‌گی تهدیدلر و مشترک منفعتلر دایره‌ سیده همکارلیکنی مستحکملش کیره ‌کلیگینی تیلگه آلدی.

روحاني نینگ سوزلریدن شونی سیزیش ممکن که، ایکّی دولت قوراللی کوچلری اوز ارا همکارلیکنی ینه‌ هم رواجلنتیریشگه قطعي...

ایران جمهور رئیسی؛

«ایران و تورکيه قوراللی کوچلری نینگ اوز ارا همکارلیکنی رواجلنتیریشی و تجربه‌ المشیشی منطقوي تهدیدلرنی برطرف ایتیشیگه زمین یرا‌ته ‌دی»، دیدی.

بو دایره ‌ده تروریزمگه قرشی کوره‌ ش و چیگره‌ خوفسیزلیگینی تأمینلش مهم وظیفه‌ لردن بیری دیر.

روحاني؛

«منطقه‌ ده‌گی برقرار ایکّی دولت ایران و تورکيه‌ نینگ بیر- بیرینی قوللب قوّتلشی منطقوي معمالرنی تماماً برطرف ایتیشده مهم‌ رول اوینه ‌یدی»، دیدی.

ایران جمهور رئیسی نینگ فکریچه، جیوگرافیک چیگره‌ لرنینگ بوزیلیشی منطقه‌ خوفسیزلیگی و برقرارلیگیگه جدّي ضرر بیره ‌دی.

تورکيه قوراللی کوچلر قومندانی جنرال خلوصی آقر هم حربي ساحه‌ ده همکارلیکنی رواجلنتیریش منطقه‌ برقرارلیگیگه کتّه‌ منفعت آلیب کیلیشینی تیلگه آلدی.

خلوصی آقر؛

«منطقه‌ نینگ کوچلی و مهم‌ دولتلری تورکيه و ایران همکارلیکنی تکرار رواجلنتیریب، منطقه‌ تینچلیگی و برقرارلیگی یولیده کتّه‌ رول اوینه‌ یدی»، دیدی.

خلوصی آقر تأکیدله‌گنیدیک، تورکيه سوريه و عراق نینگ حدودي بیرلیگینی سقلب قالیش طرفداری.

ایسله‌ تیب اوتیش جایزکه، تورکيه قوراللی کوچلر قومندانی جنرال خلوصی آقر قبولدن آلدین ایران لیک تینگداشی جنرال محمد باقري و ایران ملي خوفسیزلیک عالي کینگشی باش منشیسی علی شمع خوانی بیلن اوچره‌ شدی.

معلوماتگه کوره‌، مذکور اوچره ‌شووده عراق کرد منطقوي باشقروویده اوتکزیلگن مستقللیک رفراندومی و اونینگ نتیجه ‌لری، منطقه‌ده‌گی خوفسیزلیک و برقرارلیککه تهدید سالگن اوزگریشلر، چیگره‌ خوفسیزلیگی دایره‌ سیده موجود همکارلیکنی دوام ایتتیریش کبی دارلزرب مسأله ‌لر بوییچه‌ فکر المشیلدی.علاقه لی ینگی لیکلر