ایرانده گی افغان محبوس لر افغانستان گه انتقال ایتتیریله دی

خودی منه شوو خصوصده افغانستان بیلن ایران اوز ارا کیلیشیب آلدی

ایرانده گی افغان محبوس لر افغانستان گه انتقال ایتتیریله دی

ایرانده اوشله نیب قمَلگن افغانستان تبعه سی محبوس لر ایندی افغانستان گه انتقال ایتتیریله دی. 

کرج ولایتی قزلحصار قماقخانه سی نینگ مدیری اوشبو دایره ده ایران قماقخانه لریده گی 132 نفر افغان محبوس نینگ افغانستان گه یوباریلیشی پروسه سی نینگ باشله گن لیگی نی بیلدیردی.

خودی منه شوو افغانستان گه یوباریله دیگن محبوس لرنینگ 90 نفری نینگ قزلحصار قماقخانه سی و قالگن قسمی نینگ ایسه تهران کلان قماقخانه سی محبوس لریدن عبارت ایکن لیک لری بیلدیریلدی. 

میزان آیی نینگ بیرینچی کونیدن کیین حبس گه محکوم قیلینگن افغان لرنینگ افغانستان گه یوباریله دیگن لیگی معلوم قیلیندی. علاقه لی ینگی لیکلر