ایتالیاده ایشسیزلیک سانی کوپه ییب بارماقده

سپتامبر آییگه کوره انچه کوپه ییب کیتگن

ایتالیاده ایشسیزلیک سانی کوپه ییب بارماقده

ایتالیاده ایشسیزلیک سانی سپتامبر آیی نینگ آارتیدن اکتوبر آییده هم کوپه یدی.

ایتالیانینگ استاتستیک اداره سی (ISTST) بیرگن راپورگه کوره ایشسیزلیک سانی اکتوبر آییده 10،6 فایزگه بارگن. مملکتده اکتوبر آییده ثبت بولگن ایسیزنینگ سانی 2 میلیون 745 مینگ بولگن. شونده ی بولیب بیر آی آلدین گه کوره، 0،5 درجه کوتریلیب 64 مینگ کوپه یگن.

عین پیتده یاش ایشسیزلر سانی سپتامبر آییگه کوره اکتوبر آییده 0،1 کوته ریلیب 32،5 فایزگه بارگن.

ایشسیزلیک 2017 – ییل نینگ شو دوریگه کوره، کمه یگن. 2017 ییلی اکتوبر آییده ایشسیزلیک سانی 11،1 فایز بولگن ایدی.علاقه لی ینگی لیکلر