تاجیک قیزلر بیلن اویلنماقچی بولگن خارجلیکلرنینگ ایللیک مینگ دالر قلین بیریشی طلب قیلیندی

اوشبو مطلب نی تاجکستانلیک شاعره ادیبه عزیز بیلدیردی

تاجیک قیزلر بیلن اویلنماقچی بولگن خارجلیکلرنینگ ایللیک مینگ دالر قلین بیریشی طلب قیلیندی

تاجکستانلیک شاعره ادیبه عزیزتاجک قیزلر بیلن اویلنماقچی بولگن خارجلیک لرنینگ 50 مینگ دالر قلین بیریشی کیره ک ایکن لیگی توغریسیده قانون قبول قیلینیشی نی طلب ایتدی. 

ادیبه عزیز اوشبو قلین پولی نینگ یریمی نینگ قیز نینگ اوزیگه بیریلیشی کیره ک ایکن لیگی نی معلوم قیلدی. 

عزیز, خوددی شوو قلین پولی نینگ قالگن یریمی نینگ بیش بولککه بولینیب, قیزنینگ آته سی- آنه سی, دولت بودجه, یتیم باله لر, غازی لر و قری لر گه بیریلیشی کیره ک ایکن لیگی نی بیلدیردی. 

شاعره نینگ فیسبوک صفحه سی آرقه لی ترقه تیلگن اوشبو فکری کتته تارتیشوو لرگه سبب بولیب کیتدی.

ایریم فکر بیلدیروچی لر اوشبو وضعیت نینگ تاجیک قیز لری نینگ ایرکین لیگی نی چیکلب قویه دیگن لیگی نی بیلدیررایکن, بعضی کیشی لر ایسه خوددی شوو موضوع نینگ تاجکستان اقتصادی گه مثبت حصه قوشه دیگن لیگی نی معلوم قیلماقده. 

حاضرگی کونده تاجیک بیر قیز بیلن اویلنماقچی بولگن خارجلیک کویاو نینگ اویلنمسدن آلدین تاجکستانده کمیده بیر ییل یشش, عیالی و باله لرینی اوی- جای بیلن تامینلش مجبوریتی توغریسیده بیر نکاح شرطنامه سی نی امضاله شی ضروری. علاقه لی ینگی لیکلر