سریلانکاده مسلمانلرگه قره ته هجوملر اویوشتیریلماقده

مسلمانلرنینگ اوی - جای و تجارتخانه لری اودگه بیریلگن.

سریلانکاده مسلمانلرگه قره ته هجوملر اویوشتیریلماقده

سریلانکانینگ کندی منطقه سیده، کندی شهریده، مسلمانلرگه قره ته زوروانلیک و خشونت حادثه لری نینگ آرتیدن کوچه گه چیقیش منع قیلیندی.

خوفسیزلیک سوزلاوچیسی روان گوانسکارا، ایرکک بیر نفرگه بیر گروپ مسلمان تامانیدن هجوم اویوشتیریلیشی نینگ آرتیدن شفاخانه ده اولدی دیب چیققن خبرلر باعث کندی منطقه سیده بیر قطار بدماشلرنینگ مسلمانلرگه باغلیغ اوی – جای و ایش جایلرینی اودگه بیرگن لیگینی بیلدیردی.

گوانسکارا، دوشنبه کونی اوج آلگن حادثه لرنینگ آرتیدن منطقه ده کوچه گه چیقیش نینگ منع قیلینگنینی قید ایتدی.

مرکزی سریلانکاده جایلشگن انسان حقلری و تیکشیروو مرکزی نینگ اداره چیسی Keerthi Tennakoon هم  خوددی شو حادثه لرده مسلمانلرگه باغلیغ 11 باب دوکان و سوداخانه نینگ یاقیب یوباریلگنینی معلوم قیلدی.

حکومت ایسه، پولیس نینگ حادثه لرگه مانع بولیش اوچون تیارگرلیک الیب تورگنینی معلوم قیلیب، وطنداشلرنینگ سکونتنی اختیار قیلیشلرینی سوره دی.

 علاقه لی ینگی لیکلر