قطر عسکری کوچی نی آرتیرماقده

اوشبو دایرده اوروش طیاره لری نینگ ساتیب آلینیشی توغری سیده کیلیشوو امضاله دی

قطر عسکری کوچی نی آرتیرماقده

قطر, 24 فروند اوروش طیاره سی ساتیب آلینیشی توغری سیده انگلستان بیلن بیر کیلیشوو گه قول قویدی. 

قطر مدافعه وزیرلیگی, پایتخت دوحه ده انگلستان مدافعه وزیری گاوین ویلیامسن بیلن قطرلیک تینگداشی خالد بن محمد العطیه آره سیده بیر اوچره شوو بولیب اوتگن لیگی نی بیلدیردی. 

بیاناتده, اوروش طیاره لری نینگ ساتیب آلینیشی دن تشقری, ایککی اولکه آره سیده گی مشترک حربی تطبیقات باره سیده هم بیر کیلیشوو گه قول قویلگن لیگی معلوم قیلیندی. 

اوشبو مشترک تطبیقات نینگ ایککی اولکه پیلوت لری نینگ منطقه ده اوروش گه طیار بیر وضعیت کیلتیریلیشی نی قمره گن لیگی بیلدیریلرایکن, خودی منه شوو فعالیت نینگ میلادی 2022 نچی ییلیده بولیب اوته دیگن دنیا قهرمان لیک مسابقه لری نینگ امنیتی نینگ تامین ایتیلیشی بوییچه هم رول گه ایگه بوله دیگن لیگی معلوم قیلیندی.

انگلستاندن بیر منبع اوشبو کیلیشوو نینگ ارزشی نینگ تقریباً 8 میلیارد دالر دن عبارت ایکن لیگی نی بیلدیردی.

قطر, پنجشنبه کونی هم, 12 فروند اوروش طیاره سی و 50 فروند ایربس طیاره سی آلینیشی اوچون فرانسه بیلن 6,6 میلیارد یورو لیک بیر کیلیشوو امضاله گن ایدی.علاقه لی ینگی لیکلر