افغانستان بیلن اوزبیکستان اورته سیده اونلب کیلیشوو امضالندی

اوشبو کیلیشوو لر جمهوررئیسی محمد اشرف غنی نینگ اوزبیکستان گه قیلگن سفری جریانیده امضالنگن

افغانستان بیلن اوزبیکستان اورته سیده اونلب کیلیشوو امضالندی

افغانستان جمهوررئیسی محمد اشرف غنی اوزبیکستان جمهوررئیسی شوکت میرضیایف نینگ دعوتی گه بناً اوزبیکستان گه تشریف بویوردی. 

اوشبو تشریف دایره سیده, افغانستان بیلن اوزبیکستان آره سیده صادرات بوییچه 40 دن آرتیق کیلیشوو گه قول قویلدی.

خودی منه شوو کیلیشوو لرنینگ توپلم ارزشی نینگ 500 میلیون دالر دن عبارت ایکن لیگی بیلدیریلدی.

عینی دمده اوزبیکستانده بولیب اوتگن مذاکره لر نتیجه سیده اوزبیکستان بیلن افغانستان اورته سیده سیاسی, اقتصادی, سرمایه گذارلیک, ترانسپورت, مخابرات, معارف و باشقه ساحه لر بوییچه همکارلیک لرنینگ رواجلنتیریلیشی توغری سیده ینه 20 حجت امضالندی.

غنی و میرضیایف, ترتیب له گن مشترک مطبوعاتی کنفرانسی جریانیده, خودی منه شوو کیلیشوو لر نینگ افغانستان بیلن اوزبیکستان اورته سیده گی مناسبت لرنینگ ینه ده مستحکم له شیشی گه حصه قوشه دیگن لیگی نی بیلدیردی. علاقه لی ینگی لیکلر