امریکا قوشمه ایالت لری دنیا ده اینگ کوپ قرضدار بولگن اولکه دن عبارت بولدی

دنیا اولکه لری آره سیده اینگ کوپ قرضدار بولگن اولکه نینگ امریکا قوشمه ایالت لریدن عبارت ایکن لیگی نی بیلدیریلدی

امریکا قوشمه ایالت لری دنیا ده اینگ کوپ قرضدار بولگن اولکه دن عبارت بولدی

دنیا سطحیده حکومت لرنینگ قرضی 63 تریلیون دالر دن هم آرتیغراق ایکن, امریکا قوشمه ایالتلری ایسه تقریباً 20 تریلیون دالر بیلن دنیا نینگ اینگ کوپ قرضدار بولگن اولکه سی اوله راق اعلان ایتیلدی. 

خلق ارا پول فوندی آی ایم ایف, امریکا قوشمه ایالتلری آرتیدن 11 تریلیون دالرلیک قرض بیلن اینگ کوپ قرضدار بولگن اولکه نینگ جاپان دن عبارت ایکن لیگی نی معلوم قیلدی.

چین نینگ ایسه خلق ارا مقیاسده 5 تریلیون دالر قرضی بولگن لیگی بیلدیریلدی. 

ایککی تریلیون 454 میلیون دالر بیلن ایتالیا, 2 تریلیون 375 میلیون دالر بیلن ایسه فرانسه نینگ دنیا نینگ تورتینچی و بیشینچی اینگ قرضدار اولکه سی ایکن لیگی بیلدیریلدی. علاقه لی ینگی لیکلر