امریکا ده بیر عیال بیر کونده بیر میلیون و اون مینگ دالر تاپدی

اوشبو عیال کیشی بونده ی بیر نرسه نی کوتمه گن لیگی نی بیلدیردی

امریکا ده بیر عیال بیر کونده بیر میلیون و اون مینگ دالر تاپدی

امریکا قوشمه ایالتلری نینگ شمالی کارولاینا ایالتی یشاوچی سی کیمبرلی موریس نامیده گی بیر عیال کیشی, بیر کونده بیر میلیون و 10 مینگ دالر تاپدی. 

خودی منه شوو عیال اوشبو پول نی لاتری تکتی دن تاپگن. 

مذکور عیال اکتوبر آیی نینگ 30 نچی کونیده بیر لاتری تکتی آلگن. خودی منه شوو تکت دن اونگه 10 مینگ دالر چیققن. 

موریس اوشبو پول نی باریب آلیشی آرتیدن ایسه یولدن ینه بیر لاتری تکتی آلگن.  بو تکت دن هم اونگه ینه بیر میلیون دالر چیققن. 

موریس, "مین بونده ی کتته بیر مقدار ده پوله تاپه دیگن لیگیم نی اویله مه گن ایدیم" دییه قید ایتدی.

موریس نینگ, اوشبو پول نینگ بیر قسمی نی اوچ فرزندی گه ترقه ته دیگن لیگی بیلدیریلدی. علاقه لی ینگی لیکلر