وطنی موتر تولید قیلووچی شرکتلر معلوم بولدی

وطنی موتر تولید قیلووچی شرکتلر معلوم بولدی

وطنی موتر تولید قیلووچی شرکتلر معلوم بولدی

وطنی موتر تولید قیلووچی شرکتلر معلوم بولدی

جمهور رئیس رجب طیب ایردوغان، وطنی موتر تولید قیلووچی شرکتلرنی اعلان قیلدی. جمهور رئیس لیک مجتمع سیده اتوموبیل مشترک گروهی معرفی قیلیش جلسه سیده گپیرگن ایردوغان، بو شرکتلرنینگ انادولو گروهی، BMC، قراچه هولدینگ، تورکسیل و زورلو هولدینگ ایکنینی ایتدی.


لیبل: تولید , موتر

علاقه لی ینگی لیکلر