تورکیه ده گی افغانستان لیک قرغز تورکلری نینگ توی عنعنه لری

Kırgız Düğün (7) |

Kırgız Düğün (7)

افغانستاندن تورکیه گه کیلگن قرغزلر توی مراسم لریده اوزلریگه خاص، کییم، اوقات و اوغلاق نمایشی اوتکزیب مهمانلرینی کوتیب آلماقده لر.


لیبل: نمایش , تصویر , عکس , قرغز