روسیه دن اویینچاق عکس گالریسی

Matruşka fabrikası (27) |

Matruşka fabrikası (27)

19- عصر روسیه ده باله لرنینگ ذهنی نینگ رشد قیلیشی اوچون قوریلگن اویینچاق فابریکه سیدن چیققن "اویینچاق" لرنینگ فابریکه ده تولید بولیش، قوروتیب رنگ قیلیش جریانینی عکس گالریسی ایتیب تیارله دیک.


لیبل: فابریکه , گالری , متروشکه , عکس