تعلیم و تربیه سیستمی نینگ قنده ی بولیشی کیره ک؟

اوشبو مطلب پروفیسر داکتر قدرت بلبل نینگ تورک تیلیده یازیلگن مقاله سی نینگ اوزبیک تیلیده گی ترجمه سیدن عبارت

تعلیم و تربیه سیستمی نینگ قنده ی بولیشی کیره ک؟

تورکیه و جهان کوز قره شی 42

ضیا سلجوق تورکیه جمهوریتی معارف وزیری بولگن کون نینگ اوزیده ینگی تعلیم و تربیه نینگ ضروری ایکن لیگی نی بیلدیردی. اوشبو مطلب ایسه کوپلب کیشی نی هیجانلنتیریب قویدی.  اکادمی, بیروکراسی و سیاست ساحه سی بوییچه قیین چیلیک لرنینگ معلوم بیر قسمی نینگ ستراتیژی نینگ یوق لیگی دن کیلیب چیقیاتگن لیگی بیلینماقده.  شوباعث, دولت اداره لری یاکه خصوصی سکتورده اوزی گه خاص بیر ستراتیژی بیلن ایش گه باشلش کیره ک.  سونگگی پیتلر گه قدر فقط گینه تخنیکی ضرورت لر و عاجل معما لرگه اهمیت بیریب کیلگن معارف وزیرلیگی میز نینگ ینگی بیر ستراتیژی گه احتیاج ایتیاتگن لیگی انیق ایدی.  باشقه بیر تاماندن ایسه معما لرنینگ بویوک بیر قسمی نینگ هم ناتوغری ستراتیژی لر دن کیلیب چیقیاتگن لیگی کورینماقده.  بیراق, ینگی بیر ستراتیژی نینگ 200 ییلدن بیری مطرح قیلینیب کیلیاتگن ناتوغری یاکه ناقص ستراتیژی لردن فرقلی بولیشی ضروری.  

قنده ی انسان لر ییتیشتیریلیشی کیره ک بولگن لیگی نی بیلگن بیر ستراتیژی:

بیرینچی دن بیر تعلیم و تربیه ستراتیژی سی نینگ ملتی میز نینگ کیله جگی اوچون قنده ی انسان لرنینگ یتتیشتیریلیشی کیره ک ایکن لیگی نی بیلیشی کیره ک.  حاضرگی کونده معنوی بای لیککه ایگه و خلق ارا ارزش لر گه اهمیت بیریاتگن کیشی لر گه احتیاج حس ایتیلماقده. 

اساسی قاعده لر گه ایگه ستراتیژی: تعلیم و تربیه ستراتیژی سی نینگ قنده ی انسان لرنینگ ییتیشتیریلیشی کیره ک ایکن لیگی گه تیگیشلی اساسی فلسفه و قاعده لر گه ایگه بولیشی کیره ک.  (تعلیم و تربیه نینگ خلق ارا اساس لرینی ایسه 7 ماده ده تشریح قیلیشی میز ممکن.  عدالت تویغو سی نی تامین ایته دیگن بیر تعلیم و تربیه انسان لرنی حسن ظن یاکه مثبت فکر ایگه سی قیله دیگن بیر سیستم دن عبارت.  عمومی اخلاققه اویغون کیشی لر ییتیشتیره دیگن تعلیم و تربیه.  ینگی لیک لرنینگ پیدا بولیشی گه سبب بوله دیگن بیر تعلیم و تربیه سیستمی.  همه گه بیر خیل ایمس, بلکه انسان لرنینگ ظرفیتی گه کوره تعلیم تربیه میتودی.  حیات نینگ عینی واقعیت لری نظرده توتیلگن تعلیم و تربیه سیستمی.  هرنرسه نی یادلب آله دیگن ایمس, بلکه تحقیق قیله دیگن بیر تعلیم و تربیه).

ضرورت تحلیلی و اویغون بیر میتود: قنده ی انسان لرنینگ ییتیشتیریلیشی کیره ک ایکن لیگی نینگ تحلیل قیلینیشی آرتیدن حاضرگی کونده گی شرایطده قنده ی ضرورت لرنینگ موجود ایکن لیگی باره سیده اویلب چیقیش کیره ک.  اوشبو ضرورت لر بوییچه ایسه خصوصی سکتور, اولکه ده گی اداره لر, نادولت تشکیلات لر, اکادمیک موسسه لر, تورکیه و دنیا نینگ کیله جگی باره سیده اویلش ضروری.  شونده ی قیلیب خوددی شوو ضرورت لر گه کوره کیره کلی تعلیم و تربیه نینگ تنظیم قیلینیشی کیره ک.  اوشبو دایره ده ضرورت لرنینگ تامین ایتیلیب بیریلیشی اوچون تورکیه ده مسلکی لیسه لر سانی نینگ آرتیریلیشی کیره ک ایکن لیگی نی ایسله تیب اوتیشی میز ممکن.  ضرورت انالیزی نینگ بیر مرتبه ایمس, بلکه هردایم موجود شرایط نینگ ضرورتی گه کوره تحلیل لرنینگ عمل گه آشیریلیشی کیره ک. 

اجرایی ایمس, بلکه تنظیم قیلووچی و باشقروچی بیر دولت: قنده ی انسان لرنینگ ییتیشتیریلیشی کیره ک ایکن لیگی نینگ انیقله نیشی آرتیدن مطرح بوله دیگن اینگ مهم سئوال لردن بیری دولت رولی بیلن علاقه لی بوله دی. تعلیم و تربیه بوییچه دولت نینگ اجرا قیلووچی می یاکه جهت بیروچی و کنترول قیلووچی بیر رولی نینگ می بولیشی کیره ک؟ حاضرگی کونده انسان لر باله لری نینگ کیله جگی حقیده کوپینچه اوز لری نینگ اویلب چیقیش لری نی آرزو قیلماقده.  ساووق اوروش دوریده انسان لر دولت تامانیدن انیقلنگن تعلیم و تربیه برنامه لری نی هیچ اعتراض قیلمسدن قبول قیلرایدی.  ایندی ایسه وضعیت نینگ بونده ی ایمس لیگی کورینماقده. شونده ی قیلیب ایندی عایله لر باله لری نینگ دین لری و تیل لری گه اویغون بیر تعلیم و تربیه نینگ موجودیتی گه طرفدارلیک بیلدیرماقده.  عینی دمده موجود شرایط نینگ ضرورت لری گه کوره انسان لرنینگ ییتیشتیریلیشی کیره ک.  شونده ی قیلیب ایندی تعلیم و تربیه سیستم لری نینگ عایله لرنینگ اوشبو طلب لری گه ماس تطبیق قیلینیشی ضروری.  باشقه چه قیلیب ایتگنده ایندی تعلیم و تربیه سیستمی نینگ انسان لرنینگ اوشبو ضرورت لری گه قانیقرلی جواب قیتره آلیشی کیره ک.  عینی دمده جهانی لشیش پروسه سی دایره سیده خلق ارا رقابت نینگ کونساین آرتیب باریاتگن لیگی کورینماقده.  شونده ی قیلیب تعلیم و تربیه سیستمی نینگ خوددی شوو رقابت لر گه هم اویغون بیر شکلده تطبیق قیلینیشی نینگ ضروری ایکن لیگی نی معلوم قیلیش کیره ک.  شوباعث تعلیم و تربیه سیستمی نینگ  دولت تامانیدن اجرا قیلینیاتگن ایمس, بلکه اوشبو مرجع طرفیدن کنترول قیلینیاتگن بیر سیستم دن عبارت بولیشی ضروری.  حاضرگی تعلیم و تربیه سیستمیده نادولت تشکیلات لر و خصوصی سکتور نینگ رولی نی آرتیریش کیره ک.  نادولت تشکیلات لرنینگ خصوصی سکتور نینگ قیلگن ناتوغری ایشلریدن بحث قیلیشی ممکن.  بیراق بیز نینگ مدنیتی میزده نادولت تشکیلات لرنینگ هردایم کتته رول اوینب کیلگن لیگی نی هم ایسدن چیقارمسلیک کیره ک.  ابن سینا, غزالی, مولانا, خوارزمی و قوشچی علی کبی شخصیت لرنینگ همه سی خوددی شوو نادولت تشکیلات لر تامانیدن ییتیشتیریلگن کیشی لردن عبارت بولگن لر. 

باشقه بیر تاماندن ایسه یاش نفوس نینگ انچه کوپ بولگن و نفوس آرتیشی میزانی نینگ توشیب کیتگن تورکیه کبی اولکه لرده ینگی مکتب لر و اوقوتووچی لرنینگ تامین ایتیلیب بیریلیشی بوییچه مادی جهت دن فقط گینه دولت نینگ همه نرسه نی قیله آلیشی ممکن ایمس.  شوباعث اوشبو خصوصده نادولت تشکیلات لرنینگ رول اوینشی کیره ک.  ولادت میزانی نینگ توشیب کیتگن لیگی سببلی معلوم بیر مدت کیین موجود مکتب لر و اوقوتووچی لر اوچون اوقووچی تاپیش نینگ ممکن بولمس لیگی احتمالی موجود.  شوباعث, اوشبو خصوصده مادی جهت دن خصوصی سکتور نینگ همکارلیگی نی طلب قیلیش فایده لی بیر حرکت دن عبارت بوله دی. 

اوقووچی لرنی استعداد لری گه کوره ییتیشتیره دیگن سیستم: موجود تعلیم و تربیه سیستمی میزده گی اینگ کتته قیین چیلیک لر دن بیری اوقووچی لر نی حتی عالی بیلیم یورتی دوری گه قدر باشقریب کیلیاتگن لیگی دن عبارت.  شونده ی قیلیب اوقووچی لر  عالی بیلیم یورتی گه بارگچ نیمه قیلیشی کیره ک ایکن لیگی نی بیلمی قاله دی لر.  یعنی خوددی شوو نقطه گه قدر اوقووچی نینگ قیسی ساحه ده استعداد ایگه سی ایکن لیگی انیقلنمه گن بوله دی.  شوباعث اوقووچی لرنینگ باشلنغیچ مکتب دن باشلب قیسی ساحه ده استعداد ایگه سی ایکن لیک لری انیقله نیب اونگه کوره تعلیم آلیش لری کیره ک. 

خلق ارا رقابت گه اویغون بیر ستراتیژی: تورکیه ده اوقیاتگن چیت ایللیک اوقووچی لر سانی کونساین آرتیب بارماقده.  تورکیه جمهوریتی جمهوررئیسی رجب طیب اردوغان عالی تحصیل اداره سی اکادمیک ییلی آچیلیشی مراسمیده قیلگن صحبتیده حاضرگی کونده تورکیه ده 143 مینگ چیت ایللیک اوقووچی نینگ اوقیاتگن لیگی نی بیلدیردی.  خلق ارا رقابت جهتی دن آلیب قره گنده اوشبو رقم نینگ البته که آرتیب کیتیشی کیره ک.  ینه ده کوپراق اوقووچی نینگ تورکیه گه کیلیشی اوچون تحصیلی سیستم نینگ جوده یخشی بولیشی, عالی بیلیم یورت لری میز نینگ اختصاصی لَشیشی و خصوصی سکتور نینگ اوشبو ساحه بوییچه جدی سرمایه گذارلیک لر قیلیشی ضروری.  ولایت لرده گی عالی بیلیم یورت لری نینگ اوشبو ولایت نینگ ضرورتی گه کوره مسلکی کیشی لر ییتیشتیریشی و خوددی شوو منطقه لرنینگ شرایطی گه کوره بیلیم درگاه لری درس لری باشله نیش و اداققه ییتیش تاریخ لری نینگ انیقله نیشی اوچون زمینه یره تیلیب بیریلیشی کیره ک. 

کیلینگ اوشبو مقاله میزنی جک ما نینگ قوییده گی سوز لری بیلن بیتریلیک: "تعلیم و تربیه جدی بیر مسئله.  تعلیمی برنامه لری میز نی اوزگرتمس لیگی میز تقدیرده کتته قیین چیلیک لر گه دوچ کیلیب قالیشی میز ممکن.  تعلیمی برنامه لری میز 200 ییل آلدین دن قالگن بیر میتود دن عبارت.  باله لری میز گه ماشین لر بیلن رقابت نی اورگه تیشی میز کیره ک.  اولر ینه هم عقلی راق.  ارزش لر, عقیده, ایرکین اویلش, تیم شکلیده ایش بجریش و باشقه لر گه اهمیت بیریش انسان لر گه باغلیق بیر نرسه. بیلگی سیز گه بولرنی اورگتمیدی.  انسان لرنینگ بیر بیر لری دن فرقلی ایکن لیک لری نی اورگه نیب آلیش لری اوچون صنعت نی اورگه تیشی میز کیره ک.  اورگه ته دیگن نرسه لری میز نینگ ماشین لردن فرقلی بولیشی ضروری.        علاقه لی ینگی لیکلر