بوگون رمضان بیره می

خاص برنامه

بوگون رمضان بیره می

بوگون اسلام دینیده فرض قیلینگن رمضان آیی روزه‌ سینی توتگن دنیا مسلمان لری «رمضان هییتی»نی نشانله ‌ماقده. رمضان هییتی بوگوندن باشلب اوچ کون دوام ایته‌ دی. خوددی منه‌ شو اوچ کون مابینیده‌ مسلمانلر بیر- بیری بیلن هییتلشیب، بیر- بیرینی بیره‌ مینی تبریکله ‌یدی.

همه‌ میزگه معلوم بولگنیدیک رمضان آیی رحمت و مغفرت آیی دیر. اون ایکّی آی نینگ سلطانی و اولوغی دیر.  

شونده‌ی ایکن کیلینگ منه‌ شو اولوغ آیده روزه‌ توتگن برچه‌ مسلمانلر نینگ توتگن روزه‌ سی قبول بولسین. رمضان هییتی ایسه بوتون دنیا انسانلریگه بخت آلیب کیلسین.علاقه لی ینگی لیکلر