افغانستانده روشن کمپنی سی اوزبیک تیلیده اعلانات بیره باشله دی

اوشبو مطلب نی افغانستان ملی اسلامی جنبشی نینگ سوزلاوچیسی بشیر احمد ته ینج بیلدیردی

افغانستانده روشن کمپنی سی اوزبیک تیلیده اعلانات بیره باشله دی

افغانستان ملی اسلامی جنبشی نینگ سوزلاوچی سی بشیر احمد ته ینج, افغانستانده روشن کمپنی سی نینگ اوزبیک تیلیده اعلانات بیره باشله گن لیگی نی معلوم قیلدی. 

ته ینج, اوتگن ییل مخابراتی کمپنی لرنینگ اوزبیک تیلیده اعلانات بیریشی اوچون کمپاین قیلگن لیک لری نی بیلدیردی. 

شونده ی قیلیب ته ینج, ایندی روشن کمپنی سی نینگ اوزبیک تیلیده ویدیوئی, تصویری و سیسلی اعلانات بیره باشله گن لیگی نی ایسله تیب اوتدی. 

افغانستانده طالبان رژیمی نینگ قولَشی آرتیدن اوزبیک تیلی هم باشقه تیل لر قطاریده رسمی تیل صفتیده قبول قیلیندی. علاقه لی ینگی لیکلر