وابکینت مناره‌ سی

آنه‌ دیار اوزبیکستان نینگ تاریخي آبده لر شهریگه سیاحت ایته‌ میز.

وابکینت مناره‌ سی

وابکینت مناره سی - اوزبیکستان

وابکینت مناره‌سی

بخارا ولایتی نینگ وابکینت تومنیده جایلشگن وابکینت مناره ‌سی قاره‌ خانيلرنینگ بخاراده ‌گی نایبی صدر برهان الدین عبدالعزیز 2 تامانیدن بنیاد ایتیلگن.

صدربرهان الدین عبدالعزیز 2 قاره‌ خانيلر دوریده ‌گی عملدارلردن بیری. توغیلگن ییلی معلوم ایمس. 1199- ییل غیجدووانده وفات ایتگن. 12. عصرده قاره‌خاني حکمدارلری هم اسلام دینینی قبول قیلگن بولیب، دیني ییر- ملکلرگه هم اعتبار سامانيلر دوریده گی درجه‌گه کوتریلگن. برهان الدین عبدالعزیز 12 عصر نینگ سونگگی چایره‌ گیده بخاراده صدر – وقف ییرلری نینگ باشقرووچیسی لوازمیگه تعیینلنگن. او عبدالخالق غیجدوواني نینگ مریدلریدن بیری بولگن و وابکینت مناره‌ سی هم غیجدوواني تشبثی و پولی بیلن قوریلگن.

روس تدقیقاتچیسی  I.I.Ulyanov نینگ معلوماتلریگه قره‌گنده‌‌، صدر عبدالعزیز 2 عبدالخالق غیجدوواني نینگ تکلیفی بیلن بو ییرده دستلب، 1190- ییللرنینگ باشیده مسجد قوردیرگن. ارکیولوجیک تدقیقاتلر نتیجه ‌سیده مسجد نینگ کتّه‌ لیگی 22/18 مترنی تشکیل قیلگنلیگی انیقلندی. 1196- ییلده مسجد نینگ چپ یانیده مؤذن آذان ایتیشی اوچون مناره‌ قوریلیشی باشلنه ‌دی و 11 آیده اونینگ قوریلیشی یکونلنه ‌دی. 16- عصرده، شَیبانيلر حکمرانلیگی دوریده مسجد نینگ اونگ تامانیده مدرسه‌ قوریله‌ دی. 20 عصر نینگ باشلریده ایسه اینگ دستلبکی بنا حسابلنگن مسجد بوزیلیب کیتگن.

مناره‌ رواجلنگن اورته‌ عصرلر دوریده، 1196-1197- ییللر آره‌ لیغیده بنیاد ایتیلگن.

اونینگ قوریلیشیده هر خیل اولچمده ‌گی پیشگن خشت، تاش، مخصوص «قیر» قاتیشمه سی و شو کبی محصولاتلردن فایده‌ لنیلگن. بنا اون ایکّی قیرّه‌لی صوفه‌ اساسگه اورنه ‌تیلگن غوله‌ (قویی قِسمی نینگ متر مربع سی 6،19 م.، یوقاری قِسمینیکی – 2،81 م.) شکلیده رنگدار، پیشیق خشتلردن قوریلگن. بیر پیتلر یانیده موجود بولگن مسجد تامانیدن کیریب، یوقاریگه ایلنمه زینه‌ پایه‌ آرقه ‌لی چیقیلگن. بورتمه نقشلی 10 بیل‌ باغ بیلن قِسملرگه اجره ‌تیلگن، هر بیر قِسمی بیر-بیریگه اوخشه‌مه ‌یدیگن قیلیب خشت تیریب نقشلنگن، قوییسیده ‌گی نقشلر آره‌ سیده قوریلگن ییلی و قوردیرگن شخص (صدر برهان الدین عبدالعزیز 2) نینگ نامی کوفي اسلوبیده یازیلگن. مناره‌ نینگ اوچی کینگه ‌یتیریلیب، قفسه ایشلنگن (متر مربع 3،66 م)، خشت تیریب ایشلنگن 10 رواق آره ‌سیده 10 درچه‌ حاصل قیلینگن، درچه‌ لر نینگ قوییسی خشت پنجره‌ بیلن توسیلگن. مناره‌ نینگ تشقی کورینیشی کوپ جهتدن مناره ‌ی کلانگه اوخشه‌ یدی، لیکن مُقرنَسلری انچه‌ سادّه‌. مناره‌ صوفه ‌سی توپراق آستیده قالگن، قوریلگن پیتیده اونینگ بلندلیگی 2،3 م بولگنینی ارکیولوجیک تدقیقاتلر کورسه‌ ته‌ دی. مناره‌ نینگ عمومي بلندلیگی ایسه 40،3 متر.

مناره‌ شرق معمارچیلیک عنعنه ‌لرینی اوزیده مجسملشتیرگن، مناره‌ اسلوبیده بنیاد ایتیلگن.

2004- ییل مناره‌ قَفَسَه‌ سی نینگ تیپه‌ قِسمی یاپیلدی و حاضرده مناره‌ یانیده سقلنیب قالگن مدرسه‌ محلي اهالی نینگ اعتقادی اوچون مسجد وظیفه ‌سینی اوتَب کیلماقده.


لیبل: مناره , منار

علاقه لی ینگی لیکلر