گوگل تمانیدن ایکینچی بهار"کوز فصلی" Doodle دودلی...

گوگول کوز فصلی نینگ بیرینچی کونی صفتیده تانیلگن 23 .نچی سپتامبر کونی اوچون" doodle" حاضرله دی

گوگل تمانیدن ایکینچی بهار"کوز فصلی" Doodle دودلی...

گوگل تمانیدن ایکینچی بهار"کوز فصلی" Doodle دودلی...
گوگول کوز فصلی نینگ بیرینچی کونی صفتیده تانیلگن 23 .نچی سپتامبر کونی اوچون" doodle" حاضرله دی.
کوندوز بیلن کیچه نینگ تینگ بولیش حالی،21.نچس مارچ و 23 .نچی سپتامبر ده عملگه اسیریلماقده دیر.23.نچی سپتامبردن اعتبارا قویا نینگ نورلری جنوبی یریم کره گه تیک توریش گه باشله یدی. جنوبی یریم کره ده کوندوزلر، کیچه لر دن اوزون بولیب بارماققه باشلر ایکن، شمالی یریم کره ده بولسه تیسکری سی بوله دی. 23.نچی سپتامبر تاریخی، جنوبی یریم کره ده کوکلم فصلی، و شمالی یریم کره ده بولسه کوز فصلی نینگ باشلنغچ کونی صفتیده قبول ایتلماقده دیر.


لیبل:

علاقه لی ینگی لیکلر