افغانستان شمالیده ترورچیلرنینگ کتته قوماندانی اولدیریلدی

اوشبو ترورچی افغانستان خوفسیزلیک کوچلری تامانیدن اویوشتیریلگن عملیات نتیجه سیده اولدیریلگن

افغانستان شمالیده ترورچیلرنینگ کتته قوماندانی اولدیریلدی

افغانستان شمالیده جایلشگن فاریاب ولایتیده افغانستان خوفسیزلیک کوچلری تامانیدن اویوشتیریلگن هوایی و زمینی عملیات نتیجه سیده ترورچی لرنینگ کتته قوماندانی بولگن ابوطلحه 7 نفری بیلن بیرگه اولدیریلدی.

209 شاهین قول اردوسی فاریاب ولایتی گرزیوان اولسواللیگی آدم قلعه منطقه سیده اویوشتیریلگن عملیات نتیجه سیده ترورچی لرنینگ کتته قوماندانی بولگن ابو طلحه نینگ 7 آدمی بیلن بیرگه اولدیرلگن لیگی نی بیلدیردی. 

مذکور قول اردو تامانیدن بیریلگن بیاناتده, خوددی شوو عملیات نتیجه سیده 5 ترورچی نینگ یره لنگن لیگی و ترورچی لرنینگ تورت میل ثقیله سلاحی نینگ هم یوق قیلینگن لیگی بیلدیریلدی.

حاضرچه اوشبو خصوصده افغانستان دولتی قوراللی مخالف لری تامانیدن ایسه هیچ قنده ی بیر بیانات بیریلگن ایمس. علاقه لی ینگی لیکلر