ننگرهارده اویوشتیریلگن خودکش هجومده تلفات سانی کوپه ییب بارماقده

توناون کونی مظاهره چیلرگه قره ته انتحاری هجوم اویوشتیریلگن ایدی

ننگرهارده اویوشتیریلگن خودکش هجومده تلفات سانی کوپه ییب بارماقده

افغانستان نینگ شرقیده جایلشگن ننگرهار ولایتیده توناون کونی توش پیتیده اویوشتیریلگن خودکش هجومده اولگنلر سانی 68 کیشی گه، یره لی لر سانی 168 کیشی باردی.   

ننگرهار صحت عامه سوزچیسی انعام الله میاخیل، مومندره تومنیده حکومت گه قرشی ناراضی لیک نمایشی اوتکزگن خلق نینگ ایچی گه کیرگن خودکش هجومچی نینگ اوستیگه اورنتگن منفجره موادی نینگ پارتله تیشی عاقبتیده کوپ سانده یره لی و اولگنلرنینگ موجود ایکن لیگینی معلوم قیلیب، تلفات سانی نینگ آرتیب کیتیشیدن خواطرده ایکن لیکلرینی بیلدیردی.

اوشبو هجومنی حلی گچه هیچ بیر گروه اوز بوینی گه آلگن ایمس.

توناون کونی ننگرهارنینگ مومندره تومنیده مظاهره چیلر قشلاقلریده گی بیر قطار قومندانلرنینگ زوروانلیک قیلگن لیگی گه قرشی ناراضی لیک نمایشی اوتکزماقده ایدیلر.  علاقه لی ینگی لیکلر