سرپل شهری چیککه حدودلریده ققشتگیچ اوروشلر دوام ایتماقده

اوشبو اوروشلر خوفسیزلیک کوچلری بیلن طالبان جنگری لری اورته سیده بولماقده

سرپل شهری چیککه حدودلریده ققشتگیچ اوروشلر دوام ایتماقده

افغانستان شمالیده جایلشگن سرپل شهری چیککه حدودلریده خوفسیزلیک کوچلری بیلن طالبان جنگری لری اورته سیده بولگن ققشتگیچ اوروش لر دوام ایتماقده. 

اوروشلرنینگ دوام ایتیاتگن لیگی محللی رسمی لر تامانیدن هم تائید ایتیلدی. 

خوددی شوو اوروش لرنینگ توناوکون کیچه باشله گن لیگی معلوم قیلیندی. 

اوشبو اوروش لر عاقبتیده ایککی تامان نینگ هم تلفات بیرگن لیگی بیلدیریلماقده. علاقه لی ینگی لیکلر