افغانستان مدافعه وزیرلیگیدن ایریم مسئول لر اعدام گه محکوم قیلیندی

مدافعه وزیرلیگی, اوشبو وزیرلیک نینگ تورت نفر منسوبی نینگ اعدام گه ایتیلگن لیگی نی بیلدیردی

افغانستان مدافعه وزیرلیگیدن ایریم مسئول لر اعدام گه محکوم قیلیندی

افغانستان ملی مدافعه وزیرلیگیدن یوزلب کیشی قماققه محکوم ایتیلرایکن, تورت نفر ایسه اعدام گه محکوم قیلیندی. 

خودی منه شوو محکومیت لرنینگ همه سی نینگ فساد گه قرشی کوره ش دایره سیده بحث موضوعی بولگن لیگی بیلدیریلدی. 

مدافعه وزیرلیگی سوزلاوچیسی جنرال دولت وزیری, اوشبو دایره ده تورت نفر نینگ اعدام گه ایتیلگن لیگی نی بیلدیررایکن, "381 نفر بیر ییل گه قدر, 29 نفر 5 ییل گه قدر, 20 کیشی 5 الی 15 ییل گه قدر و 8 کیشی 5 الی 20 ییل گه قدر تنفیذی قماققه محکوم ایتیلرایکن, 16 کیشی تعلیمی حبس گه محکوم ایتیلیب, 68 کیشی هم بری الذمه اوله راق تن آلیندی" دییه قید ایتدی. 

عینی دمده فساد گه قرشی کوره ش دایره سیده 520 نفر اردو منسوبی نینگ توپلم 41 میلیون 194 مینگ افغانی جریمه توله لش گه محکوم ایتیلگن لیگی معلوم قیلیندی. علاقه لی ینگی لیکلر