ترکیه ده افغان قاچاق مهاجر جان بیردی

اوشبو حادثه ترکیه نینگ قیر شهیر ولایتیده یوز بیردی

ترکیه ده افغان قاچاق مهاجر جان بیردی

ترکیه نینگ قیر شهیر ولایتیده افغانستان لیک قاچاق مهاجر لر نی انتقال ایتتیریتگن بیر عراده بس چُقور گه قولب توشدی.

اوشبو موتر نینگ ایچیده 10 نفر قاچاق افغان مهاجر موجود ایدی.   

خودی منه شوو حادثه عاقبتیده بیر افغان قاچاق مهاجر جان بیررایکن, قالگن 9 نفری ایسه امنیتی کوچ لر تامانیدن قولب توشگن موتر نینگ ایچیدن چیقاریلدی. 

یره لنگن افغان قاچاق مهاجر لر خودی منه شوو ییر نینگ اوزیده گی کسلخانه لرده تداوی آستی گه آلیندی. 

کسلخانه ده گی کنترول لری آرتیدن 9 نفر افغان قاچاق مهاجر قیر شهیر ولایتی مهاجرت اداره سی گه تاپشیریلدی. 

بیراق, خودی منه شوو موتر نینگ هیداوچیسی محکمه نینگ حکمی بیلن قماققه محکوم ایتیلدی. علاقه لی ینگی لیکلر