ترکیه ده مخدره مواد قاچاقچیسی بیر افغان اوشلندی

خودی منه شوو کیشی نینگ ترکیه نینگ نیغده ولایتیده اوشلنگن لیگی بیلدیریلدی

ترکیه ده مخدره مواد قاچاقچیسی بیر افغان اوشلندی

ترکیه نینگ نیغذه ولایتیده مخدره مواد قاچاقچیسی ایکن لیگی انیقلنگن 4 کیشی اوشلندی. 

خودی منه شوو کیشی لر دن ایککی نفری نینگ چیت ایل لیک (خارجی) لر دن عبارت ایکن لیک لری معلوم قیلیندی.

اوشبو چیت ایل لیک لر دن بیری ایسه, آتی و تخلصی نینگ باش حرف لری M.N.S بولگن بیر افغان دن عبارت. 

اوشلنگن ایککینچی چیت ایل لیک نینگ ایسه ایران لیک ایکن لیگی بیلدیریلدی. 

قالگن ایککی کیشی نینگ ایسه ترک تبعه سی ایکن لیک لری معلوم قیلیندی. 

کوپ مقدارده مخدره مواد بیلن اوشلنگن اوشبو کیشی لر قماققه محکوم ایتیلدی. علاقه لی ینگی لیکلر