مسلمان فوتبالچی گه حقارت قیلیندی

اوشبو خصوصده تیرگاو باشله تیلدی

مسلمان فوتبالچی گه حقارت قیلیندی

لیورپول تیمی نینگ مسلمان یولدوز فوتبالچی سی محمد صلاح, وستهام تیمی بیلن بولیب اوتگن مسابقه جریانیده حقارت قیلیندی. 

یولدوز فوتبالچی کارنر اوریاتگن پیتده وستهام تیمی طرفداری بیر کیشی مقدس اسلام دینی گه حقارت قیلدی.

ویدیو نینگ اجتماعی ترماق لر آرقه لی ترقه تیلیشی آرتیدن انگلستان پولیسی اوشبو حادثه بیلن علاقه لی تیرگاو باشلتدی. 

وستهام تیمی بونده ی بیر حقارت گه قرشی عکس العمل کورستمس لیک لری نینگ ممکن ایمس لیگی نی بیلدیردی. علاقه لی ینگی لیکلر