امریکالیک قوشیقچی نظارت آستیگه آلیندی

اوشبو قوشیقچی تجاوز عیبلاوی بیلن نظارت آستیگه آلینگن

امریکالیک قوشیقچی نظارت آستیگه آلیندی

امریکالیک قوشیقچی کریس براون, تجاوز عیبلاوی بیلن فرانسه ده نظارت آستیگه آلیندی. 

فرانسه نینگ امنیتی مقام لری, براون و باشقه ایککی کیشی نینگ, بیر عیال نینگ شکایتی گه بناً توناوکون پایتخت پاریسده نظارت آستیگه آلینگن لیگی نی بیلدیردی. 

کریس براون, 2009 – ییلده اوشه دورده قیز دوستی بولگن ریهاننا گه حمله قیلگن لیگی بیلن علاقه لی عیبلاو نی قبول قیلگن ایدی. علاقه لی ینگی لیکلر