روسیه ده انفجار عاقبتیده کوپلب کیشی جان بیردی

اوشبو حادثه روسیه نینگ روستوف منطقه سیده یوز بیرگن

روسیه ده انفجار عاقبتیده کوپلب کیشی جان بیردی

روسیه نینگ روستوف منطقه سی شاختی شهریده اوتگن کون 9 قواتلی بیر بناده یوز بیرگن طبیعی گاز پارتلشی عاقبتیده جان بیرگن کیشی لرنینگ سانی 4 نفر گه کوتریلیب کیتدی.

اوشبو پارتلش حادثه سی یوز بیرگچ بیر کیشی نینگ جسدی چیقاریلرایکن, خوددی شوو بنا نینگ ایچیدن ینه 3 کیشی نینگ جسدی چیقاریلدی. 

2018- ییل 31 – دسامبر کونی روسیه نینگ چلیابنسک منطقه سیده گی مگنیتوگورسک شهریده ینه بیر بناده یوز بیرگن طبیعی گاز پارتلشی عاقبتیده هم 39 کیشی هلاکتگه اوچره گن ایدی.



علاقه لی ینگی لیکلر