کوچه, مخالفت و اقتدار تیلی

اوشبو مطلب پروفیسر داکتر قدرت بلبل نینگ تورک تیلیده یازیلگن مقاله سی نینگ اوزبیک تیلیده گی ترجمه سیدن عبارت

کوچه, مخالفت و اقتدار تیلی

تورکیه و جهان کوز قره شی 49

موجود جهانی له شیش دوری کوپلب جهتدن آلیب قره گنده حیاتی میزنی اوزگرتیب قویگن وضعیتده.  شونده ی قیلیب اوتمیشده اوزاق مدتده بولمه گن اوزگریشلر قیسقه بیر مدت مابینیده بحث موضوعی بولیب قالدی.  جامعه شناس دیوید هاروی اوشبو وضعیت نی, "زمان و مکان محدودیتی" اوله راق بهالنتیرماقده. اوشبو دورده اوزگریش لرنینگ جوده تیز بولیاتگن لیگی کورینماقده.  یعنی اوزاق جغرافیه لر یقینلشرایکن, یقین جغرافیه لر ایسه اوزاقلشماقده.  آلدین بیلینمه گن نرسه لر بیلینیب قالرایکن, آسان بیلینگن نرسه لر ایسه بیلینمیدیگن بیر نرسه گه ایله نیب قالدی.  اورتیگا گاسیت, "ایلغار مدنیت, کتته بیر قیین چیلیک دیمک.  ایلغارلشگن سری خطر هم آرتیب کیته دی.  حیات یخشی لشرایکن, باشقه بیر تاماندن ایسه قیین لشه دی" دییه قید ایتگن.      

عنعنوی دور لر بیلن سالشتیریلگنده باشقه کیشی لر, فرهنگ لر, موسسه لر و تشکیلات لر بیلن بیرگه یشش گه مجبور  بولیب قالگن کیشی لر, جمعیت لر و دولت لرنینگ اوشبو تامان لر بیلن قنده ی بیر مناسبتده بولیشی کیره ک ایکن لیگی مسئله سی توغریسیده بحث قیلماقچی من.  شونده ی قیلیب عنعنوی مناسبت لرنینگ یوق بولیب کیتگن لیگی, حیات طرزی نینگ اوزگریب کیتگن لیگی و فرقلی کیشی لر بیلن بیرگه یشش مجبوریتی نا انیقلیق لر میزانی نی هم آرتیرماقده.  حاضرگی کونده خلق ارا مقیاسده کورینیاتگن چیتله نیش, نفرت و کمسیتیش کبی معما لرنینگ سبب لریدن بیری خوددی شوو نا انیقلیقدن عبارت.  اصلی گه قره گنده عادی شرایطده هم قنده ی بیر مناسبت قوریلیشی کیره ک ایکن لیگی موضوعی مهم بیر نرسه دن عبارت البته که.  لیکن, نا انیقلیق نینگ موجود بولگن بیر پیتده قنده ی بیر مناسبت قوریلیشی کیره ک ایکن لیگی نینگ درک ایتیلیشی انسان لر, موسسه لر, جمعیت لر و دولت لر اورته سیده گی علاقه لر جهتی دن اوته مهم اهمیت گه ایگه.  عادی وضعیتده اونچه لیک مهم بولمه گن ایریم حرکت لرنینگ نا انیقلیق نینگ حاکم بولگن بیر پیتده جدی قیین چیلیک لر گه سبب بولیشی ممکن. 

قنده ی بیر تیل: کوچه, مخالفت و اقتدار تیلی؟

کیشی لر, جمعیت لر و دولت لرنینگ تیگره گی ده گی اوزی گه اوخشه گن یاکه اوخشه مه گن تامان لربیلن قنده ی مناسبت قوریشی کیره ک؟ اوشبو سئوال نینگ جوابی ایریم پیتلرده تصدیق قیلینمه گن رویه لر و مفکوره لرنینگ درک ایتیلیشی جهتی دن اوزی گه خاص بیر اهمیت گه ایگه.  مقاله نینگ کیینگی قسم لریده اوشبو معما نینگ کیشی لر جهتی دن اهمیتی باره سیده هم بحث قیله من.  بیراق اوشبو مفکوره جمعیت لر, تشکیلات لر و دولت لر اورته سیده گی مناسبت لر جهتی دن هم معلوم مقدارده فایده لی بوله دی. 

انسان لر اورته سیده گی مناسبت لر بوییچه قنده ی بیر تیل گه ایگه بولیش کیره ک؟ اولر گه قرشی توختاوسیز روشده عکس العمل کورسه تیش کیره ک می؟ دواملی روشده تنقید قیلیش ضروری می؟ یاکه کیم بولیشی گه قره مسدن یخشی بیر مناسبت قوریش کیره ک می؟

اسلامی اولکه لرنینگ سابق وزیر لری, وکیل لری و متنفذ لری نینگ اشتراکی بیلن بولیب اوتگن بیر ییغیلیش گه چقیریلگن ایدیم.  ییغیلیش بیر هوتلده مطبوعات گه یاپیق بیر شکلده بولیب اوتدی.  بیراق معروضه لر جوده هیجانلی ایدی.  شونده ی قیلیب همه بقریب شعار بیرر ایدی. 

مین ایسه صحبتلریم جریانیده, "هه, اسلام عالمی نینگ جوده هم کتته قیین چیلیک لری بار. لیکن بو ییرده مطبوعات گه یاپیق بیر ییغیلیش بولیب اوتماقده.  اوشبو معما لر توغریسیده منطقی اویلب ییچیم یوللری تاپشی میز کیره ک" دییه قید ایتدیم.  همه هیجانلی گپیررایکن, مین ایسه هیجانلنمسدن معروضه قیلدیم. شونینگ اوچون بولسه کیره ک مینی یخشی آلقیشلَمَدیلر. 

عینی دمده اوشبو ییغیلیش مینگه مناسبت قوریش بوییچه اوچ فرقلی تیل نینگ موجود ایکن لیگی نی اورگه تیب بیردی. 

بیرینچی تیل, مفکوره یاکه صحبت طرزی یعنی کوچه ویا مظاهره تیلیدن عبارت ایدی. کوچه تیلی دن استفاده قیلیش ایریم پیتلرده البته که مهم بیر نرسه دن عبارت.  شونده ی قیلیب بعضاً ناراضی چیلیک نمایشلری و مظاهره لرنینگ هدف گه نایل بولیش اوچون مهم یوللردن بیری ایکن لیگی کورینماقده. جولای آیی نینگ 15 نچی کونی حادثه سیده بولگن لیگی دیک, ایریم پیتلرده باشقه بیر میتود بیلن بیریله آلمیدیگن پیام نینگ کوچه تیلی بیلن بیریلیشی ممکن.  بیراق کوچه تیلی کیره ک بولگنده استفاده قیلینیشی تقدیرده گینه فایده لی بیر میتود دن عبارت.  دواملی روشده کوچه لر گه چیقیب پیام بیریش بیلن بیر نرسه نی اوزگرتیش ممکن ایمس.  یوقاریده بحث ایتیلگن ییغیلیشده هم کوچه تیلیدن استفاده قیلینماقده ایدی. 

ایککینچی سی مخالفت تیلی.  مخالفت تیلی سیستم نینگ ایچیده قالیب هر قنده ی بیر نرسه قوریش گه حرکت قیلمسدن نظام, اداره و تیگره کده گی باشقروچی لر نی تنقید قیلیش دن عبارت.  بیر کیشی نینگ باشقه کیشی لر دن شکایت قیلیاتگن لیگی و هیچ قنده ی بیر ییچیم یولی نی مطرح قیلمسدن دواملی روشده تنقید قیلیب کیلیاتگن سیاسی حزب لر نی اوشبو خصوصده مثال قیلیب کورسه تیش ممکن.  قوریق تنقید نینگ اوزی ایریم پیتلرده ضررلی تنقید لر گه هم سبب بوله دی.  بیراق تنقید لر ییچیم یولی بیلن بیرگه قیلینگنده جوده فایده لی بوله دی البته که. 

اوچینچی سی ایسه اقتدار تیلیدن عبارت.  اوز بغری گه باسووچی بیر تیلدن عبارت اوشبو تیل.  بونده ی بیر تیل نینگ فقط گینه سیاسی اقتدار اوچون ایمس, بلکه کیشی لر اوچون هم بحث موضوعی بولیشی ممکن.  ایریم کیشی لر بعضی کیشی لر بیلن کوچه یاکه تنقیدی تیل اورنیگه اقتدار تیلیدن فایده له نه دی.  شونده ی قیلیب تیگره گیده گی کیشی لرنی اوز لری گه اوخشه تیش گه حرکت قیله دی.  یاشلیکده بولمسه هم, قریلیک چاغیده یاکه قدرت ایگه سی بولگن پیتده انسان لرنینگ اقتدار تیلیدن فایده له نیشی کوتیله دی.  زیرا, یاش انسان لر هیجانلی بوله دی.  اوشبو خصوصده "تاجی بولگن باش آغیر بوله دی" دیگن بیر آته سوزی بار خلقی میزده. 

اوشبو اوچ تیلدن تشقری, اوز منفعتی اوچون مقابلیده گی کیشی نی مقتش تیلی هم موجود.  هیچ قنده ی بیر فایده سی بولمه گن لیگی اوچون اوشبو تیل نینگ بیرتیل اوله راق بهالنتیریلمس لیگی کیره ک. 

کوچه و مخالفت تیلی بیلن سالشتیریلگنده اقتدار تیلی دن استفاده قیلیش اوچون معلوم بیر تجربه گه ضرورت حس قیلینماقده.  اقتدار تیلی قیلینگن ینگلیشلیک لردن تجربه کسب قیلینیشی آرتیدن بحث موضوعی بوله دیگن بیر تیلدن عبارت. 

خوب, اوزینگیز کونده لیک حیاتینگیزده کوپینچه قیسی تیلدن فایده له نه سیز؟            علاقه لی ینگی لیکلر