مغلوبیت ایمس, بلکه اوزی گه ایشانچ فکری

اوشبو مطلب پروفیسر داکتر قدرت بلبل نینگ تورک تیلیده یازیلگن مقاله سی نینگ اوزبیک تیلیده گی ترجمه سیدن عبارت

مغلوبیت ایمس, بلکه اوزی گه ایشانچ فکری

تورکیه و جهان کوز قره شی 33

اوتگن هفته لرده غربده تسلمیتچیلیک, رد ایتووچیلیک و یخشی نیتلی فکر لردن عبارت اوچ فرقلی مفکوره نینگ موجود ایکن لیگی توغریسیده بحث قیلگن ایدیک. 

تسلیمیتچیلیک بیلن رد ایتووچیلیک اورته سیده هیچ قنده ی بیر ارتباط نینگ موجود ایمس لیگی و اوشبو فکر نینگ بیر بیر لریگه ضد ایکن لیگی نی اویله شی میز ممکن.  بیراق اوشبو ایککی فکر اورته سیده یقین بیر ارتباط موجود.  غربده یشیاتگن کوچمنچی لر و مسلمان لر اورته سیده گی ایکله فکر نینگ مشروع بولگن وقت لری بولیشی ممکن.  اوز ارزش لری نی بوتونلی قولدن بیریب قویب حاضر یشب تورگن جمعیت نینگ ایچیده یوقالیب کیتگن تسلیمیتچی کیشی لر نینگ رد ایتووچی کیشی لر اوچون مشروعیت منبعی بولیشی ممکن.  اوشبو فکر نینگ تیسکری سی هم توغری.  باشقه چه قیلیب ایتگنده رد ایتووچی کیشی لر ایچیده حاضرگی کونده یشب تورگن جمعیت گه بوتونلی مخالف بولگن کیشی لرنینگ تسلیمیتچیلیک نی تشویق قیلیشی ممکن. عینی دمده تسلیمیتچیلیک و رد ایتووچیلیک فکری لری نینگ بوتونلی فطری ایمس لیگی سببلی دواملی بولمس لیگی احتمالی موجود. دواملی بولمس لیگی تقدیرده ایسه بیر کون تسلیمیتچی بولگن بیر کیشی نینگ باشقه بیر کون رد ایتووچی بولیب قالیشی ممکن. خوددی شوو وضعیت نینگ تیسکری سی هم بحث موضوعی.  دینی ارزش لر گه هیچ اهمیت بیرمه گن و میخانه ایگه سی و هرکون شراب ایچیاتگن کیشی لرنینگ هم ترور تشکیلاتی داعش گه قوشیلیب کیتیاتگن لیک لری نی اوشبو خصوصده مثال قیلیب کورسه تیش ممکن. 

تسلیمیتچی و رد ایتووچی لرنینگ اوز لری و حاضرگی کونده یشب تورگن جمعیت گه هیچ قنده ی بیر فایده سی بولمَیدی. 

حاضرگی کونده غربده تسلیمیتچیلیک و رد ایتووچیلیک اورنیگه سید حلیم پاشا نینگ فکریدن عبارت یخشی نیتلی و اوزی گه ایشانچ فکری گه احتیاج حس ایتیلماقده.  سید حلیم پاشا نینگ بیرینچی دنیا اوروشی جریانیده, اوروش نینگ رحم سیزلیگی و محاصره لر ایچیده, غرب نی جدی بیر شکلده تنقید قیلگن لیگی گه قره مسدن, حتی حاضرگی کونده هم کوپلب متفکرلر تامانیدن بحث موضوعی ایتیلمه گن, یخشی نیتلی فکری نی اوشه دورده مطرح قیلگن لیگی جداً بحث ایتیلیشی کیره ک بولگن موضوع لردن بیری نی تشکیل ایتماقده. 

اساساً غربده گی وضعیت نینگ اوزی تسلیمیتچیلیک و رد ایتووچیلیک مفکوره سی نینگ پیدا بولیشی گه سبب بولگن وضعیتده.  عینی دمده مهاجر لر تسلیمیتچیلیک و رد ایتووچیلیک فکر لری نینگ فرهنگ و دینی ارزش لریدن کیلیب چیقیاتگن لیگی نی بیلدیرماقده. 

مسئله نینگ مسلمان لر جهتیدن بهالنتیریلگنده, مقدس اسلام دینی کبی, حضرت آدم (ع) دن باشلب اینگ سونگگی انسان گه قدر برچه انسان لرنینگ معما لری نی ییچیش ادعاسی گه ایگه بیر دین نینگ هیچ بیر نرسه گه مخالف بولیشی ممکن ایمس. اوزی عملاً بیر ادعا, فکر, امکان و قوروچی بیر اراده دن عبارت.  بیر نرسه گه مخالفت قیلیش, مقابلده گی نرسه نی مرکزی بیر نقطه گه جایلشتیریش دن عبارت اوزی.  اسلام اعتقادده باشقه عقیده لرنی رد ایتگن لیگی گه قره مسدن, "لا" بیلن باشلَیدی.  معاملاتده ایسه بیلیم مومن کیشی اوچون جوده هم کتته اهمیت گه ایگه.  علم نینگ حتی چینده هم بولسه باریب آلینیشی کیره ک ایکن لیگی بیلدیریلگن.  علم ایسه, بیلیم, تخنیک, میتود و عملدن عبارت. 

اوشبو خصوصده پیغمبری میز حضرت محمد (ص) نینگ مکه نینگ جاهلیه جمعیتی بیلن بولگن مناسبت لری نینگ بیز گه یول کورسه تیب بیریشی ممکن.  اوشه پیتده مکه جاهلیه جمعیتی انسانلیک جهتی دن اینگ یمان وضعیتده ایدی.  حضرت پیغمبری میز نینگ اوشبو جمعیت بیلن بولگن مناسبت لری, آز یمان بولگن باشقه جمعیت لر, مفکوره لر و آیدیولوژی لر بیلن علاقه لر توغریسیده هم یول کورسه تووچی بوله دی.  الله رسولی نینگ مکه جاهلیه جمعیتی بیلن اوچ خیل مناسبت قورگن لیگی نی ایسله تیب اوتیشی میز ممکن. حضرت پیغمبری میز کییم-کیچک و ساقال سنگری موضوع لر بوییچه مکه جاهلیه جمعیتی بیلن بیر خیل حرکت قیلگن لر.  یعنی اوشبو خصوصده الله رسولی هیچ قنده ی بیر اوزگریش کریتمه گن. لیکن حضرت پیغمبری میز ایریم عمل لری بیلن مکه جاهلیه جمعیتی گه اصلاحات کیریتگن.  مثال قیلیب آلگنده ساقالینی قیسقه قیلگن.  رسول اکرم ایریم پیتلرده ایسه مکه جاهلیه جمعیتی نینگ عمل لری نی بوتونلی رد قیلگن. 

حضرت پیغمبری میز نینگ اوشبو اوچ خیل مناسبتی, شرق, غرب, جنوب, شمال, مدرنیزم, پست مدرنیزم, جهانی له شیش و حیات نینگ برچه تامان لری گه اهمیت بیریلیشی جهتی دن اوته مهم بیر موضوع نی تشکیل ایتماقده.  تسلیمیتچی مفکوره بیلن اوزلیگی میز نی قولدن بیریب قویه میز.  بوتونلی رد ایتووچیلیک ایسه یاش لرنینگ داعش کبی ترور تشکیلات لری گه قوشیلیب کیتیشی گه سبب بوله دی.  عثمانلی دولتی مدنی حقوقیده حیاتده گی اینگ مهم نرسه نینگ ایرکین لیکدن عبارت ایکن لیگی بیلدیریلگن.  اوشبو مفکوره نینگ حاضرگی کونده مغلوبیت سایکولوژی سی گه دوچ کیلیب قالگن ایریم تامان لر نینگ خوددی شوو وضعیت دن قوتیلیش لری اوچون اوته مهم بیر فکر دن عبارت ایکن لیگی کورینماقده. 

تنظیمات دوری بیلن باشله گن پروسه ده گی عکس العمل لرنینگ عموماً عکس العمل کورسه تیش و تسلیمیت اورته سیده بیر وضعیت دن عبارت بولگن لیگی کوزگه تشلنماقده.  اوشبو جهت دن آلیب قره گنده تنظیمات دوری گه تیگیشلی تحلیل لر فقط گینه اوشه دور بیلن علاقه لی ایمس.  تنظیمات دوری بیلن باشله گن پروسه نینگ نتیجه لری نی حاضرگی کونده هم کورماقده میز.  حاضرگی کونده گی پروسه لر گه هم کوپینچه تنظیمات دوریده بولگن لیگی دیک عکس العمل کورسه تیلماقده.  بیراق حیات شرایطی نینگ اوزگریب کیتگن لیگی کورینماقده.  اوشبو اوزگریش لر گه قرشی تفاوت سیز بولیب قالیش البته که ممکن ایمس.  اوشبو پروسه لر انسان لر, جمعیت لر, اداره لر و دولت لر گه تاثیر قالدیره دیگن پروسه لردن عبارت.  اوشبو جهت دن آلیب قره گنده اوتمیشده غرب مدرن لیگی و حاضرگی کونده اوروپا بیرلیگی و جهانی له شیش پروسه سی توغریسیده انگلملی بیر توشینچه گه ایگه بولینگن لیگی نی ایسله تیب اوتیش ممکن ایمس.  شعوری بیر الترناتیف اویلب چیقیش توغریسیده بحث ایتیلمه گن.  ایریم وضعیت لرده الترناتیف اویلب چیقیش ممکن.  بیراق هر وضعیتده الترناتیف اویلب چیقیش نینگ اوزی اوزیمیز نی تجرید قیلیب قویشی میز و ینگی لیک لرنینگ تشقریسیده قالیب کیتیشی میز گه سبب بوله دی. 

اوشبو دایره ده برچه پرابلم لر گه قرشی تسلیمیتچیلیک و بوتونلی رد ایتووچیلیک مفکوره سی تشقریسیده باشقه بیر انالیتیک توشینچه گه ایگه بولیشی میز کیره ک. 

باشقه بیر تاماندن ایسه مسئله لرنی ییچیله آلمیدیگن لیگی نی اویلب تشلب کیتمس لیگی میز ضروری.  مقدس اسلام دینی قیین چیلیک لر و افراطی لیک ایمس, بلکه اورته لیک و قولایلیک لر دینی دن عبارت. 

نتیجه ده غرب داخل هر جایده قیین چیلیک لر و مسئله لر گه قرشی هیچ قچان سایکولوژیک مغلوبیت گه اجازت بیرمسدن, اوز ارزش لری میز دایره سیده اوزی میز گه ایشانگن حالده حرکت قیلیشی میز کیره ک. اصلی گه قره گنده خراسان دن باشلب انادولو و بو ییردن غرب گه قدر باریشی میز نینگ اساسی نی هم خوددی شوو مفکوره تشکیل ایتماقده.  اوشبو ارزش لری میز دایره سیده هیچ بیر فرهنگ گه قرشی یمان رویه قیلمس ایکن, خوددی شوو فرهنگ لر بیلن بایلشگن میز. شونده ی قیلیب کینگ جغرافیه لر گه یاییلیب کیترایکن, فرقلی لیق لر قورقیشی میز ایمس, بلکه بایلیگی میز گه سبب بولگن.  حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی بیر ایاغی میز نی ساغلام باسیب باشقه بیر ایاغی میز بیلن حرکت قیلیشی میز کیره ک ایکن لیگی نی بیلدیرگن.  مولانا اوشبو وضعیت نی بیر پرکال نینگ حرکتی گه اوخشتگن.  بیزنینگ هم حضرت مولانا نینگ ایتگن لیگی دیک, معنوی ارزش لریمیز نی سقلب قالگن حالده باشقه فرقلی لیق لر نی هم اورگه نیب آلیشی میز کیره ک. علاقه لی ینگی لیکلر