جاپانده بیر تیک اوچر لادرک بولدی

جاپانده 9 کیشی لیک قیدیروو و قوتقروو تیک اوچری لادر بولگن.

جاپانده بیر تیک اوچر لادرک بولدی

پولیس اداره سی تامانیدن بیریلگن بیاناتده، گونما منطقوی اداره سیگه باغلیغ مودل قیدیروو و قوتقروو تیک اوچری بیلن تماس نینگ کیسیلیب قالگن لیگی بیلدیریلدی.  

محلی وقت بیلن ایرته لب ساعت 09:15 ده ماباشی شهریدن گونما و نگانو حدودی گه قره ب پرواز قیلگن تیک اوچرنینگ 10:45 ده کیلیب قونیشی کوتیلر ایکن هلیکوپتر بیلن آنیدن تماس کیسیلیب قالگن.

پرواز قیلگندن 45 دقیقه کیین تماس برقرار بولگن هلیکوپترده 4 کیشی قوتقرووچی ملازیمی و نفر اطفائیه چی توپلم 9 کیشی بولگن لیگی قید ایتیلدی.  علاقه لی ینگی لیکلر