ترکیه ده ینه اونلب افغان قاچاق مهاجر اوشلندی

خودی منه شوو قاچاق مهاجر لر قانونی بولمه گن یوللر بیلن یونان گه اوتیش گه حرکت ایتماقده ایدی

ترکیه ده ینه اونلب افغان قاچاق مهاجر اوشلندی

ترکیه نینگ چنق قلعه ولایتیده قانونی بولمه گن یوللر بیلن یونان گه اوتیش گه حرکت ایتیتگن 46 نفر افغان قاچاق مهاجر اوشلندی. 

اوشبو افغان قاچاق مهاجر لر آره سیده عیال لر و باله لرنینگ هم موجود ایکن لیگی کورینماقده. 

قیرغاق خوف سیزلیک کوچلری مرکزی گه کیلتیریلگن اوشبو مهاجر لرگه کمپل, کییم- کیچک و غذائی مواد ترقه تیلدی. 

اوشبو قاچاق مهاجر لر چنق قلعه ولایتی آیواجیک اولسواللیگی مهاجر لر نی وطن لریگه قیتریب یوباریش مرکزی گه تاپشیریلدی. علاقه لی ینگی لیکلر