هسپانیاده بیر فروند عسکری جیت سقوط قیلدی

رسمی اوتیش نینگ آرتیدن قونلغه گه قیتگونچه قولب توشگن

هسپانیاده بیر فروند عسکری جیت سقوط قیلدی
حربی جیت نینگ سقوط قیلیشی
حربی جیت نینگ سقوط قیلیشی

هسپانیاده حربی جیت قولب توشدی

هسپانیا اردوسی گه باغلیغ بیر فروند جیت، آلباسته یقینیده گی لس لانونوس اردو مرکزی نینگ یانیگه قولب توشدی. هسپانیا مدافعه وزیرلیگی گه کوره، مادریدده گی هسپانیا ملی کونی مناسبتی بیلن رسمی اوتیش گه اشتراک ایتگن مذکور جیت، قونلغه گه قیتیب بارگینچه سقوط قیلگن و پیلوت جان بیرگن.


لیبل: طیاره , سقوط , جیت

علاقه لی ینگی لیکلر