ناتو افغانستانده خصوصیده خواطرده

اوشبو مطلب نی ناتو پارلمنتر لرمجلسی باشلیغی بیلدیردی

ناتو افغانستانده خصوصیده خواطرده

ناتو پارلمنتر لر مجلسی باشلیغی پاولو اللی, ناتو نینگ, افغانستانده کونساین آرتیب باریتگن ترورچی لیک فعالیت لری سببلی خواطرده ایکن لیگی نی معلوم قیلدی.

اللی اسوشتید پریس بیلن قیلگن مصاحبه سیده, میلادی 2014 نچی ییلیده ناتو نینگ چقیشی آرتیدن آرتیب کیتگن ترورچیلیک فعالیت لری سببلی خواطرده ایکن لیک لری نی بیلدیردی.

ناتو کوچ لری نینگ چیقیشی آرتیدن افغانستانده طالبان گروهی نینگ کنترول ایتیتگن ساحه لری نی کینگیترگن لیگی نی بیلدیرگن اللی, امنیتی وضعیت نینگ یمان لشگن لیگی نینگ افغان لرنینگ اوشبو اولکه نی ترک ایتیش لری گه سبب بولگن لیگی نی ایسله تیب اوتدی. علاقه لی ینگی لیکلر