اجتماعی ترماقلر بیر کیشینی تقریباً فلج قیلیب قویدی

اوشبو حادثه چینده یوز بیردی

اجتماعی ترماقلر بیر کیشینی تقریباً فلج قیلیب قویدی

موبایل دن فایده له نیب حددن تشقری اجتماعی ترماقلر نی تعقیب قیلیش بیلن علاقه لی قیزیق خبر لر ترقه تیلماقده. 

چین نینگ گانگشا شهریده بیر کیشی نینگ برماق لری بیر هفته دوامیده حددن تشقری موبایل دن فایده لنگن لیگی سببلی تقریباً فلج بولیب قالدی. 

نشراتی اورگان لر آرقه لی خبر لری ترقه تیلگن اوشبو کیشی نینگ تنوسینوویتیس (تاندون لرنینگ التهابی) کسل لیگی گه یولیققن لیگی بیلدیریلدی.

داکتر لر اوشبو کیشی نینگ برماق لری نی کوپ حرکت ایتتیرمس لیگی نی توصیه قیلدی. علاقه لی ینگی لیکلر