اسرائیل طیاره سی سقوط قیلدی

اوشبو طیاره نینگ غزه نواریده سقوط قیلگن لیگی بیلدیریلدی

اسرائیل طیاره سی سقوط قیلدی

غزه چیگره سیده اسرائیل نینگ پیلوت سیز کشف طیاره سی قولب توشدی. 

اسرائیل معارف روزنامه سی نینگ اسرائیل اردوسی سوزلاوچیسی گه تینتیریب بیرگن خبریده, اسرائیل گه عاید پیلوت سیز طیاره نینگ کونده لیک فعالیت لری جریانیده قولب توشگن لیگی بیلدیریلدی. 

شاهد لر اوشبو طیاره نینگ غزه نینگ اورته قسم لریده بوش بیر ساحه گه سقوط قیلگن لیگی نی معلوم قیلدی. 

خودی منه شوو حادثه بیلن جاری ییل نینگ ایلک کون لریدن بیری غزه, غربی نوار, لبنان و سوریه چیگره سیده توپلم  10 اسرائیل طیاره سی قولب توشگن بولدی. علاقه لی ینگی لیکلر