ایران بیلن امریکا آره سیده ینه بیر بحران باشلب کیتدی

بصره کورفزیده امریکا بیلن ایران آره سیده ینگی بیر بحران باشله دی

ایران بیلن امریکا آره سیده ینه بیر بحران باشلب کیتدی

بصره کورفزیده, ایران نینگ پیلوت سیز طیاره سی امریکا نینگ اوروش طیاره سی گه جوده خطرلی بیر شکلده یقین لشدی. 

امریکا قوشمه ایالت لری مرکز کوچ لری قوماندان لیگی, هوشدار لر گه قره مسدن ایران نینگ پیلوت سیز طیاره سی نینگ اوشبو منطقه ده امریکا نینگ اوروش طیاره سی گه یقین لشگن لیگی نی بیلدیردی. 

اوشبو قوماندان لیک نینگ سوزلاوچیسی مینگباشی (جگرن) بیل اوربان, بیرگن تحریری بیاناتیده, ایران نینگ پیلوت سیز طیاره سی نینگ, امریکا نینگ قونیش گه حرکت ایتیتگن اوروش طیاره سی گه جوده یقین لشگن لیگی نی ادعا قیلدی. 

عینی دمده اوربان, ایران دینگیز کوچ لری نینگ, جاری ییلده 13 مراتبه, امریکا قوشمه ایالتلری نینگ منطقه ده گی کوچ لری گه قرشی بونگه اوخشش خطرلی حرکت لرنی قیلگن لیگی نی معلوم قیلدی. علاقه لی ینگی لیکلر