خلق ارا اسلام عالی بیلیم یورتی قوریله دی

اوشبو عالی بیلم یورتی استانبول ده قوریلرکن شو بیلن استانبول استانبول اسلام علم مرکزی بوله دی

خلق ارا اسلام عالی بیلیم یورتی قوریله دی

ترکيه، اسلام عالمی نینگ علم مرکزی بوله ‌دی. استانبولده توزیله ‌دیگن و عربچه- ترکچه انگلیسچه تعلیم بیره‌ دیگن خلق ‌ارا اسلام علی بیلیم یورتی، مسلمان عالمی نینگ معمالریگه ییچیم تاپیش اوچون فعالیتلر آلیب باره‌ دی. عالی بیلیم یورتی، دیندن ناتوغری  فایده ‌لنگن تشکیلاتلر بیلن هم گلوبال بیر علم کوره‌ شی  باشله ‌ته‌ دی. 2015 دن بیری توزیلیشی نظرده توتیلگن خلق‌ ارا اسلام عالی بیلیم یورتی لایحه‌ سی اوچون تیارگرلیکلر قیسقه‌  مدت مابینیده‌  یکونلندی. 2019- 2020 ییلی گچه توزیلیشی ریجه ‌لنماقده.


لیبل: اسلام , مرکز , علم

علاقه لی ینگی لیکلر