تیشلرینگیزنی آپپاق قیلیش نینگ اینگ آسان یولی

تیشلرینگیز نی آپپاق قیلماقچی بولسنگیز بو خبری میز نی اوقیشینگیز نی توصیه قیله میز

تیشلرینگیزنی آپپاق قیلیش نینگ اینگ آسان یولی

منه بو خبری میز آرقه لی کورسه تیلگن یول نی تعقیب ایتیشینگیز تقدیرده, جوده آسان بیر شکلده آپپاق تیش لر گه ایگه بوله سیز.  
بیر چای قاشیغی زردچوبه بیلن بیر چای قاشیغی نارگیل یاغی نی قوشینگ. اوشبو مواد نی تیش کریمی شکلی گه کیلتیریب تیشینگیز نی بُرسله نگ. 
تیش بُرسی نینگ رنگی نینگ سریغ بولیب قاله دیگن لیگی سببلی فقط گینه اوشبو مواد اوچون باشقه بیر تیش بُرسی دن استفاد قیلینگ. 

 


لیبل: آپپاق , تیش

علاقه لی ینگی لیکلر