موبایل موترنی بو وضعیت گه کیلتیریب قویدی

موبایل موتر نینگ یانیب کیتیشی گه سبب بولدی

موبایل موترنی بو وضعیت گه کیلتیریب قویدی

موبایل نینگ موتر نینگ ایچیده پارتلب کیتیشی عاقبتیده موتر یانیب کیتدی.
موتر نینگ ایچیده اونوتیلگن موبایل نینگ پارتلب کیتیشی عاقبتیده موتر یانیب کیتدی. 
اوشبو حادثه ترکیه نینگ قونیه ولایتی قولو اولسواللیگیده یوز بیردی.  
موتر نینگ ایگه سی مسعود اوکسوز پارک قیلیب قویگن موتری نینگ ایچیده موبایلی نی اونوتدی.  نتیجه ده موبایل ایسسیق هوا نینگ تاثیری بیلن پارتلب کیتدی.
شونده ی قیلیب اوشبو حادثه عاقبتیده موتر یانیب کیتدی.
یوز بیرگن یانغین حادثه سی ایسه اطفائیه پرسونلی تامانیدن اوچیریلدی.

 علاقه لی ینگی لیکلر