آئودی 850 مینگ عراده موتری نی قیتریب آله دی

آئودی, اوروپا ده, امریکا قوشمه ایالت لری بیلن کانادا تشقریسیده گی باشقه بازار لر دن 850 مینگ عراده موتری نی قیتریب آله دی

آئودی 850 مینگ عراده موتری نی قیتریب آله دی

آئودی, ینگی بیر اپلیکیشن تطبیق ایتیش اوچون اوروپا ده, امریکا قوشمه ایالت لری بیلن کانادا تشقریسیده گی باشقه بازار لر دن 850 مینگ عراده موتری نی قیتریب آله دی.
آئودی شرکتی نینگ اوشبو موتر لر گه ینگی بیر اپلیکیشن تطبیق ایته دیگن لیگی معلوم قیلیندی.  
شرکت نینگ خودی منه شوو اپلیکیشن اوچون پول آلمیدیگن لیگی بیلدیریلدی.
اوشبو اپلیکیشن نینگ آئودی نینگ دیزلی موتر لری نینگ ینه ده مُدرن لشتیریلیشی اوچون تطبیق ایتیله دیگن لیگی معلوم قیلیندی.
  

 علاقه لی ینگی لیکلر