مدافعه صنایع ده ملی پروژه لر 9

مدافعه صنایع ده ملی پروژه لر 9

مدافعه صنایع ده ملی پروژه لر 9

مدافعه صنایع ده ملی پروژه لر 9

تورک حربي-کسبه اویوشمه‌سی (صندوق تعاون) تعلیم بوییچه‌ مدیری ترکا‌ن زنگین نینگ موضوعگه دایره‌ فکر و ملاحظه‌لرینی اعتبارینگیزگه حواله‌  قیله‌میز.

تورکيه‌ده عسکری کارخانه‌لری بیلن کیمه‌سازلیک امکان و ظرفیتلر مدافعه‌ صناعتیده کتّه‌ حصه‌ قوشگن. لیکن کتّه‌ موفقیتلر قولگه کیریتگن فابریکه و کیمه‌ سازلیک مؤسسه‌لری نینگ کوچی عامه‌وي جماعتچیلیک تامانیدن یخشی بیلینمه‌گن. بعضیده اوشبو کارخانه‌لرده ایشلب چیقریلگن یاکه قَیته سازلنگن مدافعه‌ صناعتی محصولاتلری گویاکه‌ باشقه‌ جایده ایشلب چیقریلگن کبی کورسه‌تیلگندیر. عسکری فابریکه لری و کیمه‌سازلیک مو‌سسه‌لری دولت نینگ اینگ اونوملی ایش جایلریدندیر. هر ییل اینگ صفتلی ایشچیلر و کارخانه‌لر بو ییرلردن چیقه‌دی. مدافعه‌ صناعتی نینگ رواجلنیشیده و مِیلی لشوویده حربی کارخانه‌لر و بو ییرده محنت قیلگنلر سکتور نینگ گویاکه‌ کورینمه‌گن قهرمانلری. اولکه‌میزنی تروریزمگه قرشی کوره‌شده، چیت ایلده و اولکه‌ بویلب حربي عملیات‌لرده حربي مؤسسه‌لر صاحب منصب، مأمور و ایشچیلر بیلن کتّه‌ ایشلر بجرگنلردیر.

 15-جولای دولتنی تونتریش تشبثیدن کیین حربي مؤسسه‌لرگه اوزگریشلر کیریتیلگندیر. حربي عنصرلر ملي مدافعه‌ وزیرلیگیگه باغله نیب حربي مؤسسه‌لر بیلن کیمه‌سازلیک فابریکه باش مدیرلیگی صفتیده ایکّی بولیمده توپلندی. حاضرگی کونده‌ تورکيه‌ده حربي مؤسسه‌لر باش مدیرلیگی قاشیده فعالیت آلیب بارگن کوپ سانده حربي کارخانه‌ موجود. اوشبو دستوریمیزده ایسکی شهرده عسکری ساحه‌ده موفقيتلی فعالیت آلیب بارگن 1. عسکری فابریکه حقیده صحبت ایته‌میز. کیلگوسی دستورلریمیزده هم شو مرتبه‌گه ایریشگن کارخانه‌لرنی تنیتیشگه دوام ایته‌میز.

طیاره ترمیمخانه‌سیدن 1. هوا تیکشیرووگه…

1926-ییلی ایسکی شهرده طیاره ترمیملش اوستاخانه‌سی صفتیده وجودگه کیلگن 1. عسکری واسطه‌لرینی سازلش مرکزی قوماندانلیگی، حاضرگی کونده‌ 92 یاشده بیر فابریکه. فابریکه ده 1950- ییلگچه هوا کوچلری دایره‌سیده‌گی پروانه دار اوچاقلری سازلنگندیر. 1950-ییلدن اعتباراً حربی اوچاقلرینی سازلش بولیمیگه یوباریلگن بولیب 1970-ییلگچه F-84, F-86  و F-100  اوچاقلرگه خدمت بیرگندیر. حربي فابریکه لر، 1968- ییلی ایلک حربی اوچاق ماشینی بیلن تخنیکي امکان و قابلیتینی آرتتیرگندیر. 1979-ییل F-4 اوچاقی بیلن خدمتگه اوتگن فابریکه قَیته تیکلش و ینگیلش فعالیتینی 1980-ییلی باشقه‌ اوچاقلر بیلن دوام ایتگندیر. 1992-ییلی ایسه F-110 موتورینی تیکشیریب چیقیش علاوه‌ ایتیلگندیر. 2006-ییلی باشله‌تیلگن فعالیتلر بیلن تورکيه‌ده‌گی ایلک ماشین ایشلب چیقریش بولیمی بولگن ATILIM ،  بو ییرده محلي پراگراملر بیلن رواجلنتیریلگندیر. 2016-ییلی ملي مدافعه‌ وزیرلیگی گه باغلیغ عسکری فابریکه لر باش مدیرلیگیگه باغلنیب 1. هوا تیکشیروو فابریکه نامینی آلگندیر.

77 اوچاققه فابریکه سیوه سیده ترمیم خذمتی بیریلماقده دیر

حاضرگی کونده‌ اکثریتی ایشچیلردن تشکیل تاپگن 260 نفری انجنیر توپلم 2300 خادیمی بیلن هر توردن تخمیناً 77 اوچاقنی سازلش فعالیتی آلیب باریلماقده. بو ییرده 200 ماشیننی تیکشیریش، اوشبو اوچاقلرگه تیگیشلی اسکونه‌لرگه عاید 6000 پرزه‌نی تیکلش، 14.000 پرزه‌نی ایشکلب چیقریش و 4700 پرچه‌ نینگ تماملش هم بو ییرده عملگه آشیریلماقده. قاله‌ویرسه F-16 PO-III, T-38M Arı ve T-38 PC-III زمانه‌ويلشتریش مهم‌ پروژه‌لردن بعضیلری. ده‌سلبگی کونده‌ قورال تیزیمی نینگ مهندسلیک فعالیتلری دایره‌سیده تخنیکي باشقروو و سازلش فعالیتلری دایره‌سیده تکنالوژیک خدمت مرکزی فعالیت آلیب بارماقده. حربي فابریکه، هوا کوچی قوماندانلیگی نینگ حرکت قابلیتینی لوجیستیک جهتدن قوللب-قوّتلش و رواجلنتیریش مقصدیده، کیره‌کلی کیفیت و ایشانچ بیلن آلیب باریلماقده. دولت منبعلری بیلن وجودگه کیلگن زمانه‌وي تکنالوژي‌لر، واسطه‌لر و اسکونه‌لر بیلن کوپچیلیگی ایشچیلردن تشکیل تاپگن صاحب منصب، مأموري  خادملر موجود.

اروپا نینگ سازلش مرکزی

1. هوا تیکشیروو فابریکه مدیرلیگی، سماده تکنالوژي‌ بیللشووی قیزیشیب بارگن دوریمیزده ایشلب چیقریش، سازلش، تیکلش، زمانه‌ويلشتیریش ساحه‌لریده خلق‌ارا عالي صفتلی، اطراف-محیط، ایش سلامتلیگی و خوفسیزلیگی ساحه‌سیده حجتلری بیلن دنیا ستندردلریده خدمت آلیب بارماقده. کارخانه‌ اعتباری «هوا کوچی قوماندانلیگی» دیب بیلدیرگندیر. قولیده‌گی منبعلر و امکانیتلر بیلن فقط تورک قوراللی کوچلری نینگ ایمس عینِ پیتده JSF اوچاقی ف-135 ماشینینی سازلش مرکزیگه ایلنگنی اوچون اروپا دولتلری هم علیحده‌ اهمیت بیرگن مرکزگه ایلنگندیر. موجود ملَکه‌لی خادملری، تجربه‌سی، صفتلی محصولاتی و نازوکلیگی بیلن، حاضرگی کونده‌ بولگنی کبی کیله‌جکده هم دولت سکتوریده خدمت قیلیشگه دوام ایته‌دی. شونده‌ی قیلیب مدافعه‌ صناعتی نینگ مِیللیلشوویگه کتّه‌ حصه‌ قوشماقده.

تورک حربي-کسبه اویوشمه‌سی (صندوق تعاون) تعلیم بوییچه‌ مدیری ترکا‌ن زنگین نینگ موضوعگه دایره‌ فکر و ملاحظه‌لرینی اعتبارینگیزگه حواله‌  قیلدیک.علاقه لی ینگی لیکلر