سوو آستی مدافعه‌ حربي و کشف نفت کیمه‌سی (MİLGEM)  پروژه سی

مدافعه صنایع ده ملی پروژه لر 2

سوو آستی مدافعه‌ حربي و کشف نفت کیمه‌سی (MİLGEM)  پروژه سی

مدافعه صنایع ده ملی پروژه لر

اۉلکه‌میز نینگ اینگ مهم‌ پروژهلریدن بیری بولگن سوو آستی مدافعه‌ حربي و کشف نفت کیمه‌سی (MİLGEM)  پروژه سی محلي امکانیتلر بیلن عسکری ایش جایلریمیزدن بولمیش  استانبول کیمه‌سازلیک  قوماندانلیگیده ایشلب  چیقریلدی. پروژه دایره‌سیده حاضرگچه اوز احتیاجیمیز بولگن 4 ملي کیمه‌ ایشلب چیقردیک. عیندمده‌ پاکستان دینگیز کوچلری نینگ احتیاجی بولگن 4 کیمه‌ نینگ ایشلب چیقریش ایشینی قازاندیک.

تورک حربي-کسبه اویوشمه‌سی (صندوق تعاون) تعلیم بوییچه‌ مدیری ترکا‌ن زنگین نینگ موضوعگه دایره‌ فکر و ملاحظه‌لرینی اعتبارینگیزگه حواله‌  قیله‌میز.

اولکه‌میز نینگ اینگ مهم‌ پروژهلریدن بیراوی بولگن سوو آستی مدافعه‌ حربي و کشف نفت کیمه‌  پروژه سی بیلن بعضی پروژه لر محلي امکانیتلر بیلن حربي ایش اجایلریده ایشلب چیقریلدی.

پروژه باشله‌گندن سونگره‌ بعضی وقت بعضی توسیقلر بیلن هم دوچ  کیلدی تورکيه‌ده بو دایره‌ده ایشلب چیقریش اوچون ایسته‌لگن ملي مدافعه‌ محصولاتلری بیلن علاقه‌لی توسیقلر بو ییرده اورته‌گه چیقدی. بونگه قره‌مه‌سدن پروژه ایشلب چیقریلماقده ایدی. استانبول کیمه‌سازلیک   قوماندانلیگیده یوریتیلگن پروژه لردن دور نینگ باش وزیری رجب طیب ایردوغان خبردار بوله‌دی.  دور نینگ باش وزیری رجب طیب ایردوغان، پروژه ده وظیفه‌دار قوماندانلرگه  اولکه‌میز نینگ اینگ مهم‌ پروژه لریدن بیری بولگن مدافعه‌ حربي و کشف نفت کیمه‌ MİLGEM پروژه سی اوچون نیمه‌ لازم بولسه مطلقا  عملگه آشیرینگ  و مین سیزنی حمایه‌ قیله‌من» دییدی. اوشبو وعده‌ و بیریلگن حمایه‌لر بیلن بوگون تورتینچی کیمه‌میزنی دینگیزگه توشیردیک.  بو نینگ بیلن بیر قطارده پاکستانگه هم 4 کیمه‌ ایشلب چیقریش اوچون کیلیشووگه باردیک. پروژه دایره‌سیده بیرینچی کیمه‌میز TCG HEYBELİADA (F-511)  2011- ییلی 27-  سپتمبریده، ایکّینچی کیمه‌میز TCG BÜYÜKADA (F-512)  2013- ییلی 27- سپتمبریدن اعتباراً خدمتگه توشیریلدی. و دینگیز کوچلری قوماندانلیگی چوکاتیده وظیفه‌ آلیب  باریشگه باشله‌گندیر. اوچینچی کیمه‌ TCG BURGAZADA (F-513)  2016- ییلی 18- جونده تورتینچی کیمه‌ TCG KINALIADA (F-514)  2017- ییلی 3- جولای کونی خدمتگه توشیریلیب، حالی حاضر اوز فعالیتلریگه دوام ایتماقده.

مدافعه‌ حربي و کشف نفت کیمه‌سی MİLGEM کارویتی، عالي بقا‌ خصوصیتی دایره‌سیده سووآستیده  پورتلش ضربه سیگه چیدملی کیمه‌ توزیلیشیگه ایگه‌ صفتیده انشا ایتیلگن. هر قنده‌ی بیر لوجیستیک همکارلیک بولمسدن توریب هم  10 کون مدتی بیلن دینگیزده قالیش امکانیتیگه ایگه‌. تکنالوژیک رواجله نیشلرگه موازی روشده عیارلی و تیزده ماسلشووچن کانفیگوراسيو‌ن  قابلیتی گه ایگه‌ دیر. بوندن تشقری 10 تُن‌لی تیک اوچرلر نینگ  کیچه‌- کوندوز  قونیش و پرواز قیلیش ضرفیتی گه ایگه‌دیر.

مدافعه‌ حربي و کشف نفت کیمه‌سی  MİLGEM کارویتی، سووو اوستی حربي دینگیز سووآستی مدافعه‌ حربي کشف نظارت، اسیمیتریک تهدیدلرگه قرشی مدافعه‌، باشقه‌ریش تیکشیریش وظیفه‌لرینی اجرا ایتیش ضرفیتی گه ایگه‌دیر. بو خصوصیتی بیلن دنیا نینگ اینگ رواجلنگن حربي صفتلی کیمه‌لریدن بیریدیر.

مدافعه‌ حربي و کشف نفت کیمه‌سی MİLGEM، جوده‌ کوپ سانده خصوصیت  و تیزیمگه ایگه‌دیر. بو دایره‌ده بیره آله‌دیگن حرکت وظیفه‌لرینی اجرا ایته آلیش مقصدی بیلن؛

هوا، سووو اوستی، سوو آستی و الکترونیک  حرب مقصدلی، رواجلنگن  هدف  ایزلش و تعقیب ایتیش تیزیمیگه، سووو اوستی  هدفلریگه قرشی باشقه‌ریلگن اوق و توپ تیزیملریگه، هوایی هدفلریگه قرشی باشقه‌ریلگن اوق و توپ تیزیملریگه، سووآستی هدفلریگه قرشی تورپیدو تیزیملریگه الکترونیک حمایه‌ و لازر آگاهلنتیریش تیزیمی بیلن (LİS) ile RF/Lazer  چیقیشی بولگن رادار و G/M لرنی  انیقلش امکانیتیگه ایگه‌.

 رواجلنگن  تکنالوژیک  محاربه‌ تیزیملریگه، برچه‌  بولر نینگ انتیگراسیونینی  تأمین ایتگن ملي کمیته‌ تیکشیریش و آتیش تیزیملریگه ایگه‌دیر.

SSM و دینگیز کوچلری قوماندانلیگی نینگ ملي امکانیتیدن کینگ  فایده‌لنگن ملي  مدافعه‌ حربي و کشف نفت  کیمه‌سی پروژه سی بیلن، تورکيه‌ده ایلک مراتبه بوگونکی کونده‌گی تکنالوژي‌ ماس، عالي ستندردلرگه ایگه‌، کامپلیکده  بیر سووو اوستی حرب کیمه‌سی دیزا‌ین و انتیگراسیون‌ محلي صناعت نینگ حمایه‌سی بیلن ملي امکانیتلردن فایده‌لنیب عملگه آشیریلگن. ملي  مدافعه‌ حربي و کشف نفت کیمه‌سی، استانبول کیمه‌سازلیک ایش اورنیده  و  دولتگه عاید ایش  فابریکه‌لریده، دولت ایشچیلری، افسرلر نینگ قولی بیلن محلي حمایه‌لر بیلن ایشلب چیقریلگن. تورکيه ملي کیمه‌ ایشلب چیقریشده اونده‌ی بیر فعالیت کورسه‌تدی کی ایندی ایشلب چیقرگن ملي محصولاتنی باشقه‌ اولکه‌لرگه ساتیشگه باشله‌دی.

پاکستان دینگیز کوچلری نینگ احتیاجی بولگن 4 کارویت  دوا طلب لیگی 2018 ییلی 5- جولای کونی نتیجه‌لندی و  دواطلب لیکنی تورکيه قازاندی. اوشبو قراردادلیک بیلن تورک مدافعه‌ صناعتیده بوگونگچه بیر سفرده 5 میلیارد دالرلیک نرخی  بیلن اینگ یوکسک رقملی صادرات دیب ذکر ایتیلدی. قرارداد بیلن تسلیم و محلي  محصولاتلردن تورت حربي کیمه‌  ایشلب چیقریله‌دی. کورویتلر نینگ  ایکّیسی ملي مدافعه‌ وزیرلیگی قاشیده‌گی استانبول کیمه‌سازلیک قوماندانلیگیده باشقه‌ ایکّیسی ایسه پاکستان نینگ  کراچی شهریده  انشا ایتیله دی.

تورکيه اوز احتیاجی بولگن ملي کیمه‌لرنی ایشلب چیقرر ایکن باشقه‌ بیر تاماندن ایشلب چیقرگن ملي کیمه‌لرنی باشقه‌ اولکه‌لرگه ساتیشگه باشله‌دی. بو نینگ فقط‌گینه اقتصادي حصه‌لری ایمس عینِ پیتده اولکه‌میزگه کوپ تامانله‌مه حصه‌لر قوشه‌دی.

تورک حربي-کسبه اویوشمه‌سی (صندوق تعاون) تعلیم بوییچه‌ مدیری ترکا‌ن زنگین نینگ موضوعگه دایره‌ فکر و ملاحظه‌لرینی اعتبارینگیزگه حواله‌  قیلدیک.علاقه لی ینگی لیکلر