ترور تشکیلاتی PKK/KCK  نینگ مخدره مواد تجارتیده گی اورنی

تحلیل برنامه

ترور تشکیلاتی PKK/KCK  نینگ مخدره مواد تجارتیده گی اورنی

ترور تشکیلاتی PKK/KCK  نینگ مخدره مواد تجارتیده گی اورنی

تروریزم و مخده مواد مناسبتی

دنیا دوچ کیلیب قالگن اینگ کتته معمالردن بیرته شی بولمیش مخدره موادنینگ انسانلرگه قره ته تهدید و خطری کون سایین کوپه ییب بارماقده. اینیقشه یاش – ییگیت و ینگی نسل اوچون کتته پرابلم تشکیل ایتماقده. اوشبو مخدره مواد تجارتی بیر قطار منفعتچی و فرصت طلب لر اوچون عاید و تروریزم اوچون اقتصادی منبع دیر.

سونگی ییل لرده خلق ارا نهادلر تامانیدن نشر قیلینگن مخدره مواد و تروریزم بیلن علاقه لی راپوریده خصوصاً ترور تشکیلاتلری نینگ مخدره مواد جرملری آرقه لی عاید قولگه کیریتگنلیکلری و بو عایدنی قورال، مهمات، پناهگاه، آزیق – اوقات و تبلیغ اوچون خرجت قیلگنلیکلری بیلن تیگیشلی معلومات بیریلگن دیر. دنیا مخدره موادئ راپورلریده دنیا مقیاسیده مخدره مواد تجارتی حجمی نینگ 320 ملیارد دالر اطرافیده ایکن لیگی و بو مقدارنینگ جرم و ترور تشکیلاتلری نینگ اقتصادی منبع سی نینگ مهم بیر قسمینی تشکیل بیرگن لیگی اورغولنماقده. 2016 – ییلی اروپا مخدره مواد راپوریده؛ اروپا بیرلیگی مقیاسیده گی مخدره مواد بازاری نرخی نینگ 24 ملیارد یورو ایکن لیگی قید ایتیلگن دیر.

ترور تشکیلاتلری بیلن مخدره مواد تجارلری اورته لریده مشترک منفعت بولگنینی ایتیش خطا بولمه یدی. مخدره مواد تجارلری تروریستلرنینگ تروریستلر طریقه، قورال و امکانیتیدن فایده لنماقده ایکن، تروریست گروهلری ایسه مخدره موادنی بیر عاید منع سی اوله راق استفاده قیلماقده و بونی مخدره مواد تجارلری نینگ طریقه و امکانیتیدن فایده لنیب آلیب بارماقده. تروریزم بیلن مخدره مواد تجارتی نینگ ایریلمه یه دیگن ایککی عنصر ایکن لیگی تذکر بیریلماقده دیر.

علنی بیر شکلده بیر شکلده کورینیب تورگن کی، ترور تشکیلاتلری بیر تاماندن قاچاق اوله راق مخدره مواد تولیدی و تجارتی ارقه لی فعالیتلرینی تمویل قیلیب تورگنلر، باقه تاماندن مخدره مواد مهتادلری نینگ کوپه ییب باریشی بیلن ملی انسان کوچی نینگ تخریب ایتیلیشی گه خذمت قیلماقده دیر.

PKK/KCK  نینگ مخدره مواد تجارتی فعالیتلری

اوتمیشده و بوگون، تورکیه گه قرشی فعالیت قیلیب تورگن گروهلردن اینگ مهمی PKK/KCK  نینگ هم مخدره مواددن بویوک اقتصادی عاید قولگه کیریتگنی و مخدره مواد تولیدی بیلن تجارتی نینگ هر جاییده اورین آلگنی تثبیت ایتیلگن دیر. ترور تشکیلاتی PKK/KCK ، مخدره مواد تجارتی و تولیدی بیلن علاقه لی فعالیتلرینی اوزاق مدت تورکیه و دنیادن یشیریب قیلگن دیر. شونده ی بولیب ترور تشکیلاتی نینگ یوقاری مرتبه لی اداره چیلری نینگ اوشلنیب اعتراف قیلیشلری بیلن تورکیه و ایریم اولکه لرده ترورییزم بیلن تیگیشلی عملیاتلرنینگ نتیجه سیده ترور تشکیلاتی PKK/KCK نینگ مخدره مواد جرملریگه قول اورگن لیگی مملکت و دنیا مقیاسیده کوریلگن دیر.

تشکیلات رهبری، مخدره مواد تولید و تجارتی فعالیتلرینی تشکیلات نینگ جنگری کدرلری و جمعیتدن یشیریش گه حرکت قیلماقده لر. بناً مخدره مواد ایشی نینگ درحقیقت بیر انسانی جرم ایکنینی بونینگ تشکیلات نینگ تبلیغی فعالیتلریگه کتته ضربه وارد قیلرلیگینی و ینگی جنگری اعضالریگه منفی تاثیر قالدیریشینی بیله دیلر.

ترور تشکیلاتی 1990 – ییلی اوتکزگن ایککینچی ملی کنفرانسیده اتخاذ بولگن "حدودلرده ناقانونی مالیه آلیش، انتقال بیرگن مال نینگ حجمی و ارزشی گه کوره مالیه آلیش" کبی قرارلری، تشکیلات نینگ اوزاق مدتدن بیری مخدره مواد سکتوریده جای آلگنی یاپیق بیر افاده دیر.

عبدالله اوجالان 1999 – ییلی آلیب باریلگن تحقیقده ترور تشکیلاتی نینگ مخدره مواد بیلن مناسبتی توغریسیده بیرگن جوابیده، مخدره تجارتینی مستقیم اوزی نینگ قیلدیرمه گنینی لیکن بو ایشنی قیلگنلردن حق آلینیشینی ایتگنینی افاده ایتگن. زگروس و ماکو منطقه لریگه اوکه سی عثمان اوجالان شامل بیر قطار یوکسک مرتبه لی تشکیلات منسوبلری نینگ مخدره مواد تجارتی نینگ قیلگنینی بونینگ اوزی نینگ کنترولیدن تشقری عملگه آشیریلگن لیگینی ایتگن ایدی.

تروریستیک فعالیتلرینی عملی قیلیش و عاید قولگه کیریتیش اوچون مخدره مواد تولید و تجارتینی قیلیشنی آسان و فایده بیر یول اوله راق کورگن ترور تشکیلاتی PKK/KCK ، مخدره مواد تجارتی نینگ تورلی ساحه سیده پروفیشنل لیک بیلن فعالیت قیلیب تورگن. ابتداده مخدره مواد ایشلریگه کوز یوموب امنیتلرینی تامین ایتیب کمیشن آلگن مذکور تشکیللات مخدره مواد تجارتیدن کیلگن فایده نینگ بویوک لیگینی کوریب اوزی بو ایشنی قیلیش گه باشله گن دیر.

مخدره موادگه قرشی کورشیب تورگن نهادلریمیز تامانیدن آلیب باریلگن عملیاتلر نتیجه سیده PKK/KCK  نینگ فقط مخدره مواد ایشینی قیلگنلردن عاید قیلمه گینی، عین دمده تجارتی نینگ تورلی جایلریده اورین آلگنی معلو قیلینگن دیر. یینه تروریزم گه قرشی کوشیش بولیملری تامانیدن ترور تشکیلاتی PKK/KCK  آماج قرار بیریلیب، آلیب باریلگن کوپ عملیاتده مهم مقرارده مخدره مواد اوشلب آلینگن دیر. شونقه 1980-2017 ییللری اورته سیده ترور تشکیلاتی PKK/KCK  بیلن تیگیشلی 414 مخدره مواد عملیاتی آلیب باریلگن و بو عملیاتلرده 1.325 کیشی اون مینگ لب کیلوگرام مخدره مواد و تقریباً 88 ملیون عدد کنف اوسیملیگی اوشلب آلینگن دیر. بو ترور تشکیلاتی نینگ مخدره مواد بیلن قنچه شغللنگنینی کورستماقده دیر.

ترور تشکیلاتی PKK/KCK  نینگ؛

  • مخدره مواد ایکیش، تولید قیلیش، انتقالی و تجارتینی آلیب بارگن لیگی،
  • مخدره مواد تولید قیلووچیلری ویا اولکه میز چیگره سی آرقه لی مخدره مواد انتقالینی عملگه آشیرگن و قاچاق کیریش قیلماقچی بولگن برچه کیشی لردن مالیه دیب جزیه آلگن لیگی،
  • اروپاده مخدره مواد توضیع قیلیش و کوچه لرده ساتیشده فعال ایکن لیگی،
  • PKK/KCK  گه خبر بیرمه ی مخدره مواد تجارتینی قیلگن کیشی ویا گروپلرنینگ مخدره موادلری نینگ قوللریدن الینگن لیگی،
  • مخدره مواد ایشی قیلگنلرگه جای و محافظ تامین ایتگنلیگی،
  • شرق و جنوب – شرق اناطولی منطقه لریده گی ناقانونی کنف اوسیملیگی ایکیشیده اکتیف بیر شکلده رول الگنی،
  • PKK/KCK  نینگ مخدره مواد تجارتی بیلن علاقه لی عملیاتلرینی تشکیلات نینگ ایچیده خاص اتاقلریده آلایب بارگنی و ایریم منسوبلریگه خبر بیریلمه گن لیگی تثبیت ایتیلگن دیر.

مذکور تشکیلات، قاچاق کنف اوسیملیگی ایکیشنی بو ساحه نینگ اینگ کوپ فایده کیریتیش یولی اوله راق کورماقده دیر. اینیقسه شرق و جنوب – شرق اناطولی منطقه سی دستلریگه کنف اوسیملیگی محصولاتیدن عاید قولگه کیریتگن تشکیلات منطقه قشلاقلریده گی اهالی نینگ کنف ایکیش گه تشویق ایتیب کمیشن آلماقده دیر.

ترور تشکیلاتی بیر وقتلر لبنان نینگ بقا وادیسیده جایلشگن کمپ منطقه لریده چرس و کنف ایکیب قورگن لابراتوارده مخدره مواد تولید قیلگن دیر. ایندی ایسه شمالی عراق مکپلریده و اولکه میزنینگ چیگره سیگه یقین قشلاقلرده مخدره مواد تولید قیلیب، بازارگه عرضه قیلماقده دیر. اینیقسه افغان چرسیدن ایرویین پودر تولید قیلیب اروپا بازاریگه عرضه قیلماقده دیر. تشکیلات نینگ اینگ کوپ اولکه میزنینگ شرق تامانیده گی قشلاقلریده مخدره مواد تجارلری تامانیدن آلیب کیلینگن مخدره مواددن کیلوسیگه کوره مالیه "کمیشن" الیشی و مخدره مواد ایشینی قیلگنلرنی تهدید ایتیب جزیه آلیشی دیر.

اولکه میزنینگ جغرافی موقعیتی بیلن مخدره مواد تولید قیلگن منطقه لر بیلن بو موادلرنینگ مصرف قیلگن بازارلری بولمیش منطقه لر اورته سیده کوپریک وضعیتیده دیر. مخدره موادلرنینگ دنیا مقیاسیده گی تولید مرکزی افغانستان، پاکستان و ایران اولکه لری دیر. اولکه میز بو اولکه لر بیلن اروپا اورته سیده ترانزیت اوتیش نقطه سی دیر و اولکه میز ارقه لی اوتیب بارگن بو ایرویین گذرگاهی عموماً "بالقان تامانی" دیب نالندیریلگن دیر. ترور تشکیلاتی PKK/KCK  نینگ تشکیلاتلنیشی گه نظر تشله گنده، چیت ایل تشکیلاتی نینگ اورته شرقده غربی اروپا اولکه لریگچه بارگنی کوریلماقده. بو وسیع ساحه "بالقان تامانی" نینگ اوز ایچیگه آلماقده دیر. جدی اندازه ده مخدره مواد اوتکزیلگن بو گذرگاه اوستیده تشکیلاتلری بولگن ترور تشکیلاتی PKK/KCK ، تولید قیلگن ویا منبع سیدن تامین ایتگن مخدره موادلرنی بو گذرگاه آرقه لی اسان لیک بیلن انتقال بیرماقده دیر.

ترور تشکیلاتی PKK/KCK  مخدره مواد فعالیتلریگه تجار و تولید قیلووچیلریدن کمیشن آلیش بیلن باشله گن بولسه هم سونگی پیتلرده مخدره موادنینگ اروپا بازارینی کنترول قیله دیگن درجه گه بارگن دیر. تشکیلات اروپاده مخدره مواد بازارینی اوزی کنترول قیلیب تورگن. مخدره موادنینگ یوکسک فایده لری تشکیلات نینگ کوچه بازاریگه علاقه کورستیشی گه سبب بولگن دیر. بناً انگلستانده مرکزی بولگن Henry Jackson Society  توشونچه اویوشمه سی تامانیدن نشر قیلینگن "اونوتولگن خارجی جنگریلر: سوریه ده گی پی کاکا" (The Forgotten Foreign Fighters: The PKK in Syria)  عنوانلی راپورده PKK/KCK نینگ اروپاده گی اینگ مهم عاید منبع لری نینگ مخدره مواد تجارتی نینگ ایکنینی و ایراندن کیلگن مخدره موادنینگ تورکیه آرقه لی اروپاگه اوتکزیلیب بو جایده گی ارتباط ده گی کیشی لر ارقه لی تقسیمات نینگ قیلینگنی قید ایتیلماقده دیر.

PKK/KCK نینگ مخدره مواد تجارتی بیلن علاقه لی خلق ارا نهاد و چیت ایل نینگ تثبیتلری

خلق ارا منبعلرده PKK/KCK نینگ اینگ مهم عاید منبع لریدن بیرته سی نینگ مخدره مواد تجارتی بولگن لیگی بیلن علاقه لی انچه نتیجه و تثبیت جای آلماقده دیر. بیرلشگن ملتلر تشکیلاتی مخدره مواد و جرم دفتری (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC), اورته آسیا، افغانستان و ایریم اولکه لردن اروپاگه مخدره مواد قاچاق چیلیگی نینگ ییل لیک 5 ملیارد دالر فایده قولگه کیریتیلگنینی تخمین ایتماقده و اروپالیک بیر استخبارات تحلیلی گه کوره بو فایده نینگ یرمی PKK/KCK گه کیتماقده.

1992 – ییلی دنیا مقیاسیده آلیب باریلگن 41 مخدره مواد عملیاتیدن 23 ته سیده اوشلنگن مجرم لرنینگ PKK/KCK  بیلن مناسبتی بولگنی او وقت انترپول گه ثبت قیلینیب، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، سیویس، فرانسه و تورکیه ده 1990 – ییلر آقیمیده آلیب باریلگن عملیاتلرده تن لب مخدره مواد قولگه کیریتیلگن دیر. انترپول گه کوره، اروپا مخدره مواد بازاری؛ 1992 – ییلی 80 فایز اطرافیده 1994 – ییلی 60-70 فایز اطرافیده PKK/KCK  تامانیدن کنترول ایتیلگن دیر.

سونگی ییللر آقیمیده انترپول؛ آلمان، ایتالیا، هالند و اسپانیاده تورلی کرد گروهلری نینگ مخدره مواد تجارتینی تعقیب آستیگه آلگن دیر. بو گروهلرنینگ PKK/KCK  بیلن مناسبتی بولگن لیگی اویلنماقده دیر. بو تشکیلات تورکیه و عراقده مخدره مواد لابراتوارلرینی ایشلاتووچی گروه اوله راق بیلینماقده دیر. عملیاتلرنی حمایه قیلیش اوچون بیرته – بیرته حجره لر تامانیدن آلیب باریلگن مخدره مواد تولیدی و تجارتی عین دمده PKK/KCK ، غربی اروپاده گی کرد مخدره مواد تجارلریدن هم مالیه آلماقده دیر.

PKK/KCK  نینگ مخدره مواد قاچاق چیلیگیدن اروپاده گی امکانیت و استعدادلرینی استفاده قیلیب امریکا قوشمه ایالتلری گه هم مخدره مواد ساتگن لیگی بیلینماقده دیر. گروه نینگ 1996 – ییلی بیر گرام ایرویین نی 350 دالردن امریکا قوشمه ایالتلری بازاریگه سوق ایتگن لیگی بیلن علاقه لی معلومات موجود دیر. ترور تشکیلاتی PKK/KCK  نینگ فقط افغانستاندن اروپاگه انتقال بیریلگن ایرویین دن ییل لیک 50 الی 100 ملیون ملیارد دالر مابینیده بیر عاید قولگه کیریتگن لیگی خلق ارا یایینلرده اورین آلیشی بیلن بیرگه لیکده بو عایدنینگ مجموعه 1،5 ملیارد دالرگه بارگنی تخمین ایتیلماقده.

PKK/KCK  نینگ مخدره مواد قاچاق چیلیگی، بونگه اوخشش جدائی طلب گروهلر بیلن بیرگه لیکده EUROPOL نینگ 2011 ییل تاریخلی تروریزم نینگ وضعیتی و یانداشوولری راپوریده اورین آلماقده. ارپورگه کوره، PKK/KCK  تروریستیک فعالیتلرینی تمویل ایتیش اوچون مخدره مواد قاچاق چیلیگی و بونگه اوخشش جرملرگه قول اورماقده دیر. بونگه اوخشش EUROPOL تامانیدن 2013 – ییلی یایینلنگن “TE-SAT” راپوریده؛ تورک تحقیق آلیب بارووچی راپورلری نینگ PKK/KCK نینگ تروریستیک فعالیتلرینی تمویل قیلیش مقصدی بیلن مخدره تجارتی گه قول اورگنینی کورستگنی تشکیلات نینگ تورک حدودینی اوتگن مخدره مواد تجارلریدن آلگن مالیه آرقه لی پول ییغیشتیرگن لیگی عین دمده مخدره موادلرنینگ تورکیه آرقه لی ترانسپورتیريال اروپاگه انتقالی، اروپاده تقسیماتی و ساتیلیشی نینگ هر بیر مرحله سیده گی فایده دن حق آلگن لیگی بونگه مقابل مخدره مواد تجارلریگه عموماً PKK/KCK دن محافظه ایتیش و کیلیشماوسیزلیک اوچون کلانترلیک تکلیف قیلینگن کبی معلوماتلرگه اورین بیریلگن دیر.

ناتونینگ 2007 – ییلی تقویه وی اقتصادی جلسه سیده گی راپورده، "قاچاقخ مخدره مواد سکتوری نینگ PKK/KCK نینگ اینگ فایده لی فعالیتی ایکن لیگی، مخدره موادنینگ خام تولیدیدن عراقده ماده لری نینگ چیقریلیشی گچه، کوچه لرده ساتیلیشیدن PKK/KCK تامانیدن چیقریلمه گن مخدره موادنینگ اروپاده مالیه گه تابع توتیلیشی گچه تشکیلات نینگ مخدره تجارتی نینگ هر بیر دوره سیده اورین آلگنی" افاده ایتیلماقده.

امریکا قوشمه ایالتلری مخدره موادگه قرشی کوره ش اداره سی نینگ (Drug Enforcement Administration - DEA)  استخبارات راپوریگه کوره، PKK/KCK نینگ مخدره مواددن عاید قولگه کیلتیریش یولی؛ ایرویین تولیدی مخدره مواد تجارلری نینگ حدوددن تشقری توپراقلریدن اوتگن ماللریدن مالیه آلیشی و اروپاده ایرویین بازاری نینگ مهم بیر بولیمی نینگ کنترولی آستیگه آلیشی دیر. DEA نینگ اداره چیسی اسا اتچینسون پی کاکانینگ تورکیه نینگ جنوب – شرق منطقه سیده مخدره مواد ترانسپورتی نینگ مالیه گه تابع توتیشی و مخدره مواد قاچاقچی لری نینگ کنترولیده جای الگنینی نوت قیلگن دیر. DEA راپوریده "ترور تشکیلاتی PKK/KCK ، تورک حکومتی گه قرشی تروریستیک حرکتلرنی حمایه قیلیش اوچون ایرویین تولیدی و قاچاقچیلیگیدن استفاده قیلماقده دیر. مخدره مواد قاچاقچیلری عایله لری و قاچاقچی لری هم فعال دیرلر" دیب ایتیلماقده .

امریکا قوشمه ایالتلری خزینه وزیرلیگی 2009 – ییلی و 2011 – ییللریده؛ مراد قاره ییلان، علی رضا آلتون، زبیر، آیدر، جمیل باییک، دُران قالقان، رمزی کارتال، صبری اوق و آدم اوزوننی چیلاو عملی قیلینگن خارجی مواد مخدر قاچاقچیلری (Specially Designated Narcotics Traffickers - SDNTs) اوله راق اعلان قیلگن و شو بیلن PKK/KCK نینگ مخدره مواد قاچاق چیلیگی جرمی خلق ارا مقیاسده تصدیق ایتگن دیر.

شونگه اوخشب، 2012 – ییلی امریکا قوشمه ایالتلری خزینه وزیرلیگی خارجی دارائیسینی کنترول دفتری (The U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control - OFAC) – دین الدین گلری، چرکز آق بولوت و عمر بوز تپه آتیده گی ترور تشکیلاتی PKK/KCK منسوبلرینی اروپا اینیقسه مولدووا ده گی مخدره مواد گذرگاهی نینگ مسؤللری اوله راق تعیین ایتیلگن و چیکلاو عملی قیلینگن مخدره مواد قاچاقچیلری (SDNTs)  اوله راق اعلان قیلینگن دیر.

امریکا قوشمه ایالتلری تشقی ایشلر وزیرلیگی تامانیدن یایینلنگن خلق ارا مخدره مواد کنترول راپوری(International Narcotics Control Strategy Report - INCSR)  2016 – سانیده ایسه افغانستاندن تورکیه گه قره ب بارگن مخدره مواد گذرگاهیده انچه کرد و ایرانلیک نینگ اوشلب آلینگنی بولرنینگ PKK/KCK  گه همکارلیک قیلگنلیکلری و 2015 – ییلی تورکیه نینگ انچه شهریده و اروپاده مخدره مواد قاچاقچیسی و مذکور تشکیلات اعضالریگه قره ته عملیاتلر اویوشتیریلگن لیگی قید ایتیلگن دیر.

انگلستان پولیس تشکیلاتی نینگ و مخدره مواددن مسؤل ملی کریمینال استخبارات بولیمی راپوریگه کوره (National Criminal Intelligence Service - NCIS)  PKK/KCK، اروپا بیرلیگی مقیاسیده ساتیلگن ایروین نینگ قریب یرمینی مستقیم باشقرماقده. NCIS گه کوره تشکیلات نینگ 1988 ییلیده گی عایدی 85 ملیون دالردیر و بونینگ 44 فایزی مخدره مواد قاچاقچیلیگیدن قولگه کیریتیلماقده.

آلمان باش قاره لاوچیلیگی اروپاده قولگه آلینگن مخدره موادنینگ 80 فایزی نینگ PKK/KCK بیلن مناسبتی بولگنینی ایتماقده. آلمان تشقی ایشلر وزیری سیگمر گابریل 2017 – ییلی جون آییده گی بیاناتیده، ترور تشکیلاتی PKK/KCK نینگ آلمانده هم قورال و مخدره مواد قاچاق چیلیگی گه چقور بیر شکلده باشله گنینی و خوددی شو اوچون منع قیلینگنینی PKK/KCK نینگ تمویل منبع سی نینگ قوروتیلیشی نینگ آلمان نینگ منفعتی گه ایکنینی تیلگه آلگن ایدی. بو بیاناتی PKK/KCK نینگ مخدره مواد بیلن بولگن مناسبتینی اورته گه قویماقده دیر.

فرانه اداره سی بولگن کریمونولوژی انستیتوتی تامانیدن 1995 – ییلی نشر قیلینگن راپور ترور تشکیلاتی PKK/KCK نینگ مخدره مواد سکتوریده گی اورینینی اورغوله ماقده. راپورده تشکیلات بیرلن مخدره مواد اربابلری اورته سیده بیولوژیک، سیاسی و زیر خاکی مناسبتی بولگن لیگی افاده ایتیلماقده دیر. خوددی شو ییل کردستان دموکراتیک حزبی باشلیغی مسعود بارزانی هم PKK/KCK نینگ مخدره مواد قاچاقچیلیگی قیلگنینی بیان ایتگن ایدی.

1998 – ییلیده گی ایتالیا مالی پولیسی نینگ راپوریگه کوره، PKK/KCK خلق ارا مقیاسده گی مخدره مواد قاچاق چیلیگی گخ مستقیم دخیل دیر. عین دمده قاچاق تجارتی بیلن چیت ایلده گی تورک تجارلر و ایشچیلری نینگ سیستماتیک حمایه قیلینیشیده نا قانونی عاید قولگه کیریته دی.

نتیجه و تحلیل

یوقاریده قولگه آلینگن ینگی لیکلرده کوریلگن دیک، ترور تشکیلاتی PKK/KCK مستقیم و غیر مستقیم مخدره مواد قاچاق چیلیگیدن عاید قولگه کیریتگن دیر. تورکیه ده عملگه آشیریلگن انچه تروریزم گه قرشی عملیاتلرده مخدره مواد قولگه الینگن. عین دمده آلیب باریلگن انچه مخدره مواد عملیاتلریده ترور تشکیلاتی منسوبلری اولیک ویا یره دار اوله راق قولگه آلینگندیر. بولردن تشکیلات باشلیغی بولسین ویا اوشلنگن اعضالری بیاناتلریده بولسین ویا خارجی نهادلر ویا خارجیلر الیب بارگن فعالیتلرده بولسین ترور تشکیلاتی ننیگ مخدره مواد تجارتی قیلگنی بیلن تیگیشلی اوله راق انچه تثبیت گه اورین بیریلگن دیر. بو وضعیت ترور تشکیلاتی PKK/KCK بیلن مخدره مواد تجارتی اورته سیده گی مناسبتنی انیق بیر شکلده کورستماقده دیر.

 


لیبل: برنامه

علاقه لی ینگی لیکلر