غرب ده یوز بیره دیگن خطر: PYD/YPG نینگ خارجی تروریست جنگری لری

سیاسی تحلیل

غرب ده یوز بیره دیگن خطر: PYD/YPG نینگ خارجی تروریست جنگری لری

غرب ده یوز بیره دیگن خطر: PYD/YPG نینگ خارجی تروریست جنگری لری

ترور تشکیلاتی پی کاکانینگ سوریه بولیمی بولگن PYD/YPG نینگ ایچیده جدی سانده غرب اولکه لریدن کیلگن خارجی تروریست جنگری لری موجود.  بیز هم بو هفته پروگرامده ایککی اولکه آره سیده گی بحران و منطقه گه انعکاس لرینی ایشلب چیقه میز.

منه ایندی شو توغریده آتاترک عالی بیلیم یورتی خلق ارا علاقه لر بولیمی اسیستانت لریدن جمیل دوغاچ ایپک نینگ یازووینی تقدیم ایته میز.

چیت ایل لیک جنگری گپی داعش نینگ 2014 – ییلی سوریه و عراق ده سرعت لی بیر شکلده یاییلیب باریشی بیلن رواج بولدی. داعش نینگ دنیانینگ هر تامانیدن هوادارلرینی منطقه گه اوروش اوچون دعوت ایتیشی،2014 – ییلی 24 سپتمبرده بیرلشگن ملتلر تشکیلاتی خوفسیزلیک شوراسی تامانیدن خارجی تروریست جنگری نامی آستیده 2178 رقم لی قرارنی الیشی گه باعث بولدی. بیرلشگن ملتلر تشکیلاتی خوفسیزلیک شوراسی نینگ بو قراریده، چیت ایل لیک تروریست جنگری " اقامت ایتگن ویا تابعیتی بولگن دولت دن ایریم بیر دولت گه تروریستیک فعالیت اویوشتیریش، ریجه لش ویا باریب قوشیلیش اوچون سیاحت قیلگن؛ ویا قوراللی توقنه شوولر بیلن مناسبتی بولگن داخل تروریستیک تعلیم کورگن ویا تعلیم بیگن شخص لر" اوله راق تنیتدی.

 سوریه ده داعش موجودیتی نینگ آرتیدن 2014 – ییلیدن باشلب PKK/PYD ترور تشکیلاتی گه انچه اولکه  یوزلب خارجی تروریست جنگری قوشیلدی. لیکن غرب اولکه لری بو موضوع گه علاقه تاپمه دیلر. غرب اولکه لری فقط رادیکا اعتقاد اساسی گه فعایلت آلیب بارگن تشکیلاتلرگه قوشیلگن خارجی لرگه علاقه کورستماقده لر. PYD گه قوشیلگن غرب لیکلر – اروپالیکلر بیلن علاقه لی هیچ بیر ایش قیلینمه دی. PKK/PYD 2014 ییلی انترنیت مجازی میدیا آرقه لی داعش گه قرشی اوریش قیلیش لری اوچون خارجی لرگه دعوت یوباردی. انگلستان، امریکا قوشمه ایالتلری، کانادا، آوسترالیاآلمان، دنمارک، یونان، فرانسه و حتی چین دن کیلگن تقریباً 500 خارجی تروریست جنگری PKK/PYD گه قوشیلدی. 17 ته سی توقنه شوو جریانیده اولدی.

بوگون پی کاکا ترور تشکیلاتی اوچون بی رکورد دولتی نینگ قوریلیشی انترناسیونل سوسیالیزمی ییره تیش اوچون بیر واسطه بولگن. پی کاکا عمل لری بیلن علاقه سی بولمه گن لیکن نمایشی افاده لر بیلن کون ترتیبیده توتیلگن "دموکراتیک خود مختارلیک" وسایره پروژه لر نینگ اورته شرق دن ایریم چپ گرا حرکتلرگه الهام بیرگن لیگی کوریلماقده. شو پیله PKK/PYD اوچون اوروش قیلیب تورگن را غرب گه آخر بولسه براتگن یوزلب رادیکال کیشی موجود. بیر باریب غربی خارجی تروریست جنگری لر ایریم جنگریلردن خطری کم ایمس.

غرب نینگ /PYD گه قیلگن همکارلیگی نینگ آرقه سیده گی اساسی سبب، PYD نینگ سکولر ایکن لیگی کورستیلماقده. لیکن مفکوره خطاسی موجود. /PYD نینگ مودرن و دموکراتیک دن خبری یوق. PYD سویت و چین کمونیست حزبی نینگ سکولرلیک مفکوره سینی تعقیب ایتماقده. بنا بونینگ سکولاریزمی سوریه نینگ بنا قیلینیشی اوچون اقتصادی و سیاسی لیبرالیزم گه اینلمه یدی. /PYD نینگ کنترولیده گی سوریه توپراقلریده غربی یانداشووگه ایگه بیر منطقه چیقیشینی کوتیش بیر بیر خطا بوله دی. بو منطقه لرده آزاد اقتصاد، فرد چیلیک و سوز ایرکین لیگی اصلاً بولمه یدی. چونکه PYD ایریم مفکوره ده دیر.  

غربی اولکه لر داعش ترور تشکیلاتینی هم سوریه و عراق همده برچه دنیا نامیدن بویوک بیر تهدید اوله راق کورماقده. بو توغری بیر تثبیت دیر. داعش گه قرشی اوروش قیلیش اوچون PKK/PYD گه قوشیلگن کیشی لرنی خارجی تروریست جنگری لری اوله راق کورمه یدی. بو کتته خطا دیر.

PKK/PYD ایچیده گی خارجی تروریست لرنینگ داعش گه قرشی مجادله اوز نهایه سیگه بارگنده PYD لیک تروریست لر بیلن بیرگه لیکده ترکیه گه ویا ایریم بیر اولکه گه قره ته خبیر تروریستیک فعالیتی گه قول اورمس لیگی حتمی می؟ داعش سوریه و عراق دن تمیزلنگنده بو کیشی لر نیمه بوله دی؟ عین شکلده مارکیست – لینینست کیم لیگی بیلن تنیلگن بو کیشی لر غرب گه اوز اولکه لریگه قیتیب بارگن ده اوز فکریلری نینگ عکسینچه اویله گن گروپ گه قرشی تروریستیک تهدید ایجاد ایتمس لیکلرینی کیم بیله دی؟ نتیجه ده غرب لیک خارجی تروریست جنگری لرگه انرشیست حرکت لرگه سوریه نینگ شمالیده ساحه بیریلیشی و فعالیت قابلیت لرینی بو شکلده یوقاری آلیب باریشی گه امکان بیریلیشی غرب نینگ کیلجگینی کتته خطرگه موجع قیله دی. غرب نینگ بو توغریده چاره – تدبیر کوریشی کیره ک و PYD/YPG گه حمایه سینی قطع قیلیشی کیره ک. غربی دولت لر شو پیتده PYD/YPG قطاریده اوروش قیلیب تورگن یورتداشلری نینگ بیر کون توپراقلریگه خطر بولیب قیتیشینی کوریشی کیره ک.


لیبل: تحلیل

علاقه لی ینگی لیکلر