تل عفرده گی بحران

ترکیه نینگ نگاهیده اورته شرق

تل عفرده گی بحران

تل عفرده گی بحران

عراق نینگ اینگ بویوک تومنی و نفوسی نینگ کوپراغی ترکمن لردن عبارت بولگن تل عفر 2003 ییلی عراق اشغالی باعث بویوک بحران لر بیلن دوچ کیلدی. شو پیتده داعش اشغالی گه دوچ قالگن بو استراتیژیک اولوسوال لیک نینگ کیلجگی عراق و منطقه اوچون جوده مهم دیر. بیز هم بو هفته پروگرامده تل عفر ده گی ینگی لیکلر و منطقه گه انعکاس لرینی ایشلب چیقه میز.

منه ایندی شو توغریده آتاترک عالی بیلیم یورتی خلق ارا علاقه لر بولیمی اسیستانت لریدن جمیل دوغاچ ایپک نینگ یازووینی تقدیم ایته میز.

سونگی نیچه ییل دن بیری سوریه و عراق ده ترکمن لر اقامت ایته دیگن منطقه لرنینگ بویوک قسمی خرابه گه ایلنگن. باییر بوجاق دن مندلیه گچه ترکمن جغرافیه سیده کوپ جایده ترکمن لر بویوک ظلم و قتل عام بیلن دوچ کیلدیلر. عراق نینگ اینگ بویوک تومنی تل عفر بو اوچون کتته بیر مثال دیر. موصل شهر مرکزی گه 63 کیلومتر مصافه ده گی تل عفرده نفوسی نینگ بویوک بیر بولیمی ترکمن دیر. بناً عراق ترکمن لری نینگ مهم مرکزی اوله راق حسابلنه دی.

داعش نینگ موصل نی قولگه کیریتگندن کیین 300 مینگدن آرتیق ترکمن عراق نینگ تورلی منطقه لری (عراق نینگ شمالیده گی اربیل، دوخاک و کرکوک کبی شهرلر بیر بولیمی جنوب تامان نجف، کربلا، بابل کبی شهرلرگه) ترکیه گه ایسه تقریباً 60 مینگ کیشی بدرغه بولدی. 15 مینگ کیشی ترکمن ایسه چیقالمه گن لیگی اوچون هنوز داعش نینگ تهدیدی آستیده تل عفرده یشه ماقده دیر.

عراق ده اولکه ایچیده کوچ قیلگن تل عفرلیک لر جوده قتتیق قیین چیلیکلر بیلن مجادله ایتماقده لر. بارگن جایلریده منطقه اهالیسی تامانیدن یخشی کوتیب آلینمه دیلر. تل عفرلیک لر بیر مدت کرکوک که هم آلینمه دیلر. سونگره عراق ترکمن جبهه سی نینگ تورلی فعالیت لری نتیجه سیده کیریش لریگه رخصت بیریلدی. لیکن او جایده هم تل عفرلیک ترکمن لر اوچون امکانیت جوده محدوددیر.

موصل ده عراق اردوسی بیلن داعش آره سیده گی توقنه شوولرنینگ قیسقه مدت کیین اوز نهایه سیگه ییتیب باررلیگی تخمین ایتیلماقده. احتمالاً داعش چول منطقه لریگه قره ب کیته دی. موصل مرکزده گی توقنه شوولر بیتگندن کیین تل عفر کوپراق مطرح بوله دی. شو حاضر تل عفرنینگ ایچیده 2 مینگ دن کوپراق داعش اعضاسی بولگن لیگی تخمین ایتیلماقده. عین دمده تل عفرنینگ ایچیده 15 مینگدن کوپراق ترکمن هم قیسیلیب قالگن و قاچالمه یدی. بناً (موصل چه بولمسه هم) تل عفرده بویوک بیر قانلی توقنه شوو باشله یدی.

تل عفرگه قیلینه دیگن عملیات نینگ دقتلی بیر شکلده آلیب باریش کیره ک. عراق اردوسیدن باشقه بیر کوچ نینگ تل عفرگه کیریشی کتته قیین چیلیک که باعث بوله دی. تل عفرلیک لر: هشدی، شبی و پی کاکانینگ تل عفرگه کیریشیدن خواطرده دیر. هشدی شبی تل عفرگه کیرگنده ینگی بیر مذهبی بیر اوروش گه باعث بولیشی ممکن. ترور تشکیلاتی پی کاکا ایسه ترکمن لرگه قره ته اتنیکی تمیزلش پلانلری آلیب بارماقده. ملی جمعیت نینگ محافظه ایتیلیشی و تل عفرده قان توکیلمس لیگی اوچون هشدی شبی و پی کاکانینگ تل عفردن اوزاق توتیش کیره ک. 

عراق نینگ تورلی منطقه لریگه بدرغه بولگن ترکمن لر، تل عفرگه کیله دیگن هیچ بیر بیگانه کوچ نی قبول قیلمس لیکلرینی بیان ایتماقده لر. باشقه منطقه لردن کیله دیگن هر بیر کوچ نینگ تل عفرگه کیریش لریگه مخالف دیرلر. تل عفرده گی مذهبی توقنه شوونینگ تشقی کوچلر تامانیدن دامن اوریلگن لیگینی ایتماقده لر. تل عفرده گی کیلیشوونینگ فقط تل عفرلیکلر تامانیدن عملگه آشیریلیشی نینگ ممکن ایکن لیگینی، تشقریدن کیله جک بیر کوچ نینگ تل عفرگه مداخله قیلگنده تل عفرده صلح نینگ ایجاد ایتنیش نینگ ممکن ایمس ایکن لیگینی اورغوله ماقده لر. 

تل عفر منطقه نینگ مهم جایلریدن بیرته سی دیر. تل عفر ترکیه اوچون هم استراتیژیک اهمیت گه ایگه دیر. موصل نینگ کیلجگی بیلن یقین دن علاقه قوریب کیلگن ترکیه، تل عفر موضوعسینی هم یقیندن تعقیب ایتماقده. تل عفر منزقه ده ترکمنلرنینگ سونگی قلعه سی دیر. عین دمده تل عفر سینجار آره سیده قالگن ترکمن قشلاقلری سینجار منطقه سیگه بارادیگن یول نینگ کنترولی اوچون استراتیژیک اهمیت گه ایگه دیر. بنا تل عفرده گی حادثه لر فقط ترکن لر اوچون ایمس، سینجارنی ینگی بیر مرکز قیلیب آلماقچی بولگن پی کاکا ترور تشکیلاتی گه قرشی کوره ش توغریسیده هم جوده مهم دیر. بناً تل عفرده داعش دن کیین گی جریاننی یخشی شکلده آلیب باریش کیره ک. تل عفرده ترکمن موجودیتی محافظه ایتیلمه گن تقدیرده یوز بیره دیگن توقنه شوونی برطرف قیلیش قیین بوله دی.

تل عفر ترک امپراتورلیک پیتیده جوده اهمیت بیریلگن بیر جای ایدی. منطقه ده گی مهم مرکز تل عفر ایدی. میلادی 1920 – ییلی عثمانلی امپراتورلیگی نینگ برطرف بولیشی نینگ آرتیدن تل عفر عراققه باغلندی. او وقتلرده انگلستان نینگ کنترولیده بولگن عراق ده ترکمن لر انگلیس لرگه قرشی بویوک بیر مقاومت کورستدیلر. تل عفر بو مقاومت نینگ مهم مرکزی ایدی. بناً تل عفر فقط ترکمن و عراق نینگ ایچکی مسئله سی ایمس دیر. عین دمده ترکیه جمهوریتی اوچون هم جوده مهم بیر خوفسیزلیک مسئله سی دیر.

 علاقه لی ینگی لیکلر