عائله هفته سی نشانلنماقده

عائله هفته سی نشانلنماقده

عائله هفته سی نشانلنماقده

عائله هفته سی نشانلنماقده

عائله جمعیت نینگ اساسیدن عبارت دیر. بو ییل هم بوگوندن باشلب "عائله هفته سینی" نشانله ی میز. بیر انسان نینگ یقین دوستلری عائله نینگ ایچیدن چیقه دی. عائله نینگ ایچیده سیوگی و حرمت بیلن باغلنگن مناسبت جودخ کوچلی دیر. بناً عائله اعضالریدن بیرته سی کسل بولیب قیین چیلیک که قالگنده عائله نینگ ایریم اعضالری نینگ هم او بیلن قیغوده بوله دی. بیر قیین چیلیک که دوچ کیلگنده آنی گه یاردمچی بوله دیگن کیشی عائله اعضاسی دیر. عائله نینگ ایچیده گی مناسبت قنچه کوچلی بولسه جمعیت نینگ کیلجگی هم اوشنچه کوچلی بوله دی. عائله هفته سی نینگ برچه جمعیتیمیزگه گوزه ل لیکلرگه وسیله بولیشینی آرزو قیله میز.علاقه لی ینگی لیکلر