Sayfa içeriğine erişmek için tıklayın
Reklamı Kapat
X

Hızlı Erişim Menüsü

TV Yayın Akışı
RSS
TRT Market
Engelsiz TRT
 
 

TV Kanalları Menüsü

Yönetim Kurulu Bürosu KoordinatörlüğüKoordinatör : Nurullah ÖZBEK


Tel : 0 312 463 20 50 - 59 - 60

Faks : 0 312 463 20 57

Adres : TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 5.Kat 06540 Or-An Ankara

E Posta : yonetimkuruluburo@trt.net.tr

Görevleri : Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerin yapacağı yazışmaları hazırlamak, yürütmek ve sonuçlarını izlemek, Yönetim Kurulu ve üyelerin çalışmaları ile ilgili hazırlıkları yapmak ve faaliyetleri yürütmek, bu kapsamdaki ihtiyaçların temini için diğer birimler ile gerekli koordinasyonu sağlamak, Yönetim Kurulu toplantılarının tutanaklarını ilgili mevzuat hükümlerine göre tutmak, Yönetim Kurulu kararlarının yazılmasını,  saklanmasını ve dağıtımını yapmak, Yönetim Kurulu toplantılarının ses kaydını tutmak ve muhafaza etmek, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri tarafından gündeme alınması uygun görülen konuları içeren toplantı gündemini oluşturmak, gündem ve gündemdeki konulara ilişkin teklif yazıları ve eklerini varsa görüş ve değerlendirmeleri, biçim yönünden nihai kontrolleri yapıldıktan sonra Yönetim Kuruluna sunmak ve dosyaların şekli unsurlarında esaslı eksiklik bulunduğu hallerde ilgili birimlerle koordine içinde bu eksiklikleri tamamlatmak, Yönetim Kurulunun ilkesel hususlarla ilgili kararlarını, ilgili birimlerle koordineli olarak duyurmak,