Sayfa içeriğine erişmek için tıklayın
Reklamı Kapat
X

Hızlı Erişim Menüsü

TV Yayın Akışı
RSS
TRT Market
Engelsiz TRT
 
 

TV Kanalları Menüsü

Teftiş Kurulu BaşkanlığıBaşkan : Ayhan ERDÖNMEZ


Tel : 0 312 463 21 60

Faks : 0 312 463 21 67

Adres : TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 10.Kat 06540 Or-An Ankara

E Posta : ayhan.erdonmez@trt.net.tr

Görevleri : Teftiş Kurulu Başkanlığının ana faaliyetlerini, risk analizlerine dayanan, Kurulca belirlenmiş ilke ve standartlara uygun teftiş; Kurum faaliyet ve işlemlerine değer katmak, kolaylaştırmak, geliştirmek ve yol göstermek amacıyla yapılan danışmanlık; personelin görevleriyle bağlantılı suçlara ilişkin olarak ön-inceleme ile inceleme ve soruşturma işlemleri oluşturmaktadır.  Başkanlık bu görevleri yanında Kurumun risk yönetimi ve iç kontrol yapılarını değerlendirmek, Kurumun yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi, kurumsal yapıların ve süreçlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmakta ve yapılan çalışmalara katılım sağlamaktadır.