Sayfa içeriğine erişmek için tıklayın
Reklamı Kapat
X

Hızlı Erişim Menüsü

TV Yayın Akışı
RSS
TRT Market
Engelsiz TRT
 
 

TV Kanalları Menüsü

Genel Sekreterlik
Tel : 0 312 463 23 00

Fax : 0 312 463 23 07

Adres : TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 11.Kat 06540 Or-An Ankara

E Posta : genel.sekreterlik@trt.net.tr

Görevleri :
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik’in 36 ve 51 inci maddeleri ile Yönetim Kurulunun 2954 Sayılı Kararında Genel Sekreterliğin görevlerinden başlıcaları şunlardır;
 
 • Basınla iyi ilişkiler kurmak, basın açıklaması, sosyal medya bilgilendirmesi, basın duyurusu, tekzip, basın bülteni hazırlamak ve duyurulmasını sağlamak, 
 • Sosyal medyada TRT’nin kurumsal hesaplarını yönetmek veya yönetilmesini sağlamak, 
 • Kurumun hizmetleriyle ilgili kamuoyu oluşturularak bilinirlik ve tanınırlığı sağlamak veya artırmak, 
 • Kamuoyunun beklentileri de dikkate alınarak kurumsal strateji oluşturmak için gerekli çalışmaları yapmak, 
 • Kurumsal kimlik çalışmaları yapmak, diğer birimlerce yapılan çalışmaları koordine etmek, 
 • Genel Müdürlük tarafından uygun görülen ulusal organizasyonları ilgili birimlerle koordineli şekilde yürütmek, 
 • Kurum Dergisinin hazırlanması ve yayınlanması, 
 • TRT İletişim Merkezi, Aktif Hat, CİMER, BİMER gibi bilgi edinme ve halkla ilişkiler hizmetlerini yürütmek, 
 • Flama, broşür, hediyelik eşya ve benzerlerini hazırlamak, 
 • Yurt içi ve yurt dışı fuarların kurumsal tanıtım faaliyetleri kapsamında koordinasyonunu sağlamak, 
 • Kurum faaliyet raporlarını, ilgili birimlerden sağlanacak bilgilere göre hazırlamak, 
 • TRT Yayıncılık Tarihi Müzesini işletmek, 
 • Genel Müdürlüğe gelen ve giden her çeşit evrak ve dokümanın kayıt ve gönderme işlerini yapmak ile sorumludur.