Sayfa içeriğine erişmek için tıklayın
Reklamı Kapat
X

Hızlı Erişim Menüsü

TV Yayın Akışı
RSS
TRT Market
Engelsiz TRT
 
 

TV Kanalları Menüsü

Eğitim Dairesi BaşkanlığıBaşkan : Kudret DOĞANDEMİR


Tel : 0 312 463 39 00

Faks : 0 312 463 39 07

Adres : TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 06540 Or-An Ankara

E Posta : egdb@trt.net.tr

Görevleri : Eğitim Dairesi Başkanlığı; kurum stratejileri doğrultusunda uzun dönemli eğitim önceliklerini tespit etmek, birimlerin öneri ve taleplerini de dikkate alarak Yıllık Eğitim Planlarını hazırlamak ve plan doğrultusunda eğitim çalışmalarında gerekli araç, gereç ve malzemeyi sağlayarak, gerektiğinde yabancı dil eğitimi ve teknik eğitim için yurt dışından uzman personel getirerek ya da personeli yurt dışına göndererek eğitim ihtiyaçlarını karşılamakla görevlidir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim talepleri Yıllık Eğitim Planı’nda belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili birimlerle işbirliği yapılarak düzenlemektedir. Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın bir diğer görevi Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Kütüphanesi’ni işletmektir.