Seksenler_2019 banner
3'te 3 Tarih banner
sampiyon banner
Benim Adım Melek banner
TRT E-Bandrol banner


/
X

Strateji Geliştirme Dairesi BaşkanlığıBaşkan : Mehmed Zahid ÇALIŞKAN


Tel : 0 312 463 38 00

Faks : 0 312 463 38 07

Adres : TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 9.Kat 06540 Or-An Ankara

Görevleri : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, kalkınma planı stratejisi ve politikaları doğrultusunda, kurumun orta ve uzun vadeli politikalarını belirlemek, kurum yatırımcı ünitelerinin yatırım proje tekliflerini incelemek, noksanlıklarını gidermek, proje taslaklarını mali ve teknik yönden değerlendirmek, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığı ile koordinasyonu sağlamak görevlerini gerçekleştirmektedir.